Z miłości   do środowiska

 

 

 

ODPADY

każdego dnia 15 aut zbiera ponad 80 ton nieczystości stałych, które następnie sortujemy i przeznaczamy do utylizacji lub recyklingu
Więcej informacji

CIEPŁO

kotłownia o mocy 20 MW i sieć ciepłownicza o długości ponad 21 km dostarcza ciepło do prawie 300 odbiorców
Więcej informacji

WODA

4 nowoczesne ujęcia wody oraz prawie 20 kilometrowa cieć wodociągowa dostarcza wodę 15 tysiącom mieszkańców Lipna
Więcej informacji

ŚCIEKI

40 km sieci kanalizacyjnej przesyła codziennie 3000 m.sz. ścieków do oczyszczalni miejskiej
Więcej informacji

PSZOK

dla poprawy komfortu mieszkańców prowadzimy 6 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Więcej informacji

ZIELEŃ MIEJSKA

kilkunastu pracowników przez cały rok dba o czystość 20 km miejskich ulic, 40 tyś m.kw. terenów zielonych i miejską architekturę ogrodową

Od ponad 16 lat z niesłabnącym zaangażowaniem służymy naszej lokalnej społeczności.

Nasza praca poprawia jakość życia mieszkańców oraz wspomaga jej rozwój.

Nasze działania obejmują szeroki wachlarz usług takich jak: 

jesteśmy dla ciebie

Potrzebujesz pomocy?
Skorzystaj z poniższych form kontaktu

Partnerzy