Kosze dla szkół.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. w dniu 18.06.2024 wyposażyło
Szkołę Podstawową im. F. Żwirki i F. Wigury w Maliszewie w kosze do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Placówka otrzymała dofinansowanie w wartości 70% kosztów zakupu pojemników.
W kwietniu 2024 roku beneficjentami projektu zostali: Liceum Ogólnokształcące im.
Romualda Traugutta w Lipnie, Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha”, Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie
oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipnie.
Projekt ten ma na celu zwiększyć świadomość ekologiczną uczniów powiatu lipnowskiego
poprzez segregację odpadów komunalnych.