Z kalendarza

Od początku istnienia PUK Lipno realizacja powierzonej nam misji jest naszym nadrzędnym celem.

Od początku istnienia PUK Lipno realizacja powierzonej nam misji jest naszym nadrzędnym celem.

Aby ten cel realizować, musimy nieustannie zwracać uwagę na rozwój w kilku podstawowych obszarach, takich jak:

park maszynowo – sprzętowy,

kapitał ludzki,

sieć ciepłownicza,

obiekty użyteczności publicznej NCL,

sieć wodno-kanalizacyjna,

systemy informatyczne.

Jest to solidny kręgosłup naszej firmy. Dlatego rozwój w tych obszarach i doskonalenie ma charakter ciągły, permanentny. Z niezwykle bogatego wachlarza naszych działań prezentujemy poniżej wyłącznie te szczególne, najważniejsze, które najwyraźniej wpisują się w rodzeń naszego szybkiego rozwoju. Dowodzą naszego zaangażowania i konsekwencji w działaniu, wpisują się w biznesowy charakter i rodowód naszej formy.

2023

Laboratorium badawcze

W trosce o wysoką jakość wody pitnej oraz czystość powietrza otworzyliśmy własne laboratorium badawcze.

2022

Modernizacja stacji uzdatniania wody

W trosce o jakość wody pitnej modernizujemy starą stację uzdatniania wody na ul. Kolejowej

2021

NCL-2

Powstałe NCL-2 jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie lokalnej społeczności ofertą handlowo-usługową pierwszego NCL-1

Kocioł gazowy

Zamontowanie nowego kotła gazowego uniezależnia nas od niestabilnej koniunktury źródeł ciepła i dodatkowo poprawia jakość powietrza w mieście.

2020

Linia sortownicza

Dalsza modernizacja linii sortowniczej na składowisku odpadów zwiększyła jej wydajność i jeszcze podniosła komfort pracy.

2019

Urządzenie klimatyzacyjne

Montujemy na terenie NCL montujemy najnowocześniejsze, wydajne urządzenie klimatyzacyjne aby zapewnić komfortowe korzystanie z obiektów handlowo-usługowych

2018

Myjnia samoobsługowa

Oddana do użytku myjnia samoobsługowa, czterostanowiskowa w centralnym kwadracie miasta, na terenie, NCL ułatwia mieszkańcom miasta dostęp do takich usług.

Stacja uzdatniania wody

Oddana nowa stacja uzdatniania wody na ul. 11 Listopada jeszcze bardziej poprawia jakość dostarczanej mieszkańcom miasta wody pitnej.

2017

PUK Arena

Zbudowany kryty tor motocrossowy PUK Arena z rekreacyjnym otoczeniem zapewnia wypoczynek i rozrywkę mieszkańcom miasta oraz miłośnikom sportów motorowych

NCL-1

Oddany do użytku mieszkańcom pasaż handlowo-usługowy (NCL-1) z przyległą infrastrukturą ( drogi, parkingi, chodniki ) wpisuje się trwale w pozytywny krajobraz miasta

Dworzec autobusowy

Zbudowany nowy dworzec autobusowy w sąsiedztwie NCL usprawnia i ułatwia komunikację w powiecie Lipnowskim.

2016

Instalacja do odpylania i odprowadzania spalin

Zamontowana wydajniejsza instalacja do odpylania i odprowadzania spalin w kotłowni miejskiej poprawia znacznie jakość powietrza w mieście

2015

Instalacja do przekształcania odpadów

Uruchomiona nowa instalacja do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów ograniczy zdecydowanie ilość składowanych odpadów

2014

Nowa hala magazynowo - techniczna

Zbudowana nowa hala magazynowo - techniczna na terenie składowiska odpadów oraz zmodernizowana linia sortownicza usprawnią i ułatwią pracę przy segregacji odpadów oraz poprawia wydajność pracy

2013

Odcinek oś. Reymonta – ul. Ekologiczna

Budujemy kolejny, jeden z najdłuższych, odcinek sieci ciepłowniczej dla mieszkańców na odcinku oś. Reymonta – ul. Ekologiczna

2010

Ciepłownia

Modernizujemy automatykę ciepłowni oraz kocioł i ograniczamy emisję toksycznych spalin i pyłów.

Najdłuższy odcinek sieci ciepłowniczej

Zbudowaliśmy najdłuższy odcinek sieci ciepłowniczej dla mieszkańców na odcinku ul. Polna – oś. Reymonta ( dotychczas zbudowaliśmy ponad 14 km sieci ciepłowniczej i przyłączy )

2009

System odczytu wodomierzy

Mieszkańcy otrzymali wygodniejszy i dokładniejszy zdalny system odczytu wodomierzy

2008

Zakup pojazdów

Pierwsze niezbędne i cykliczne zakupy pojazdów do odbioru odpadów stałych i płynnych

Rozpoczęcie działalności

1 lipca PUK Lipno rozpoczyna działalność na podstawie uchwały Rady miasta z dnia 28 marca 2008 r.

1970

Uroczyste otwarcie SUW na ul. Kolejowej

MXLI3948-2

W dniu 17.05.2023 odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej i całkowicie zmodyfikowanej stacji uzdatnia wody na ul. Kolejowej w Lipnie.