Dotacje z NFOŚ i GW

Wykaz dotacji udzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykaz dotacji udzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Umowa dotacji nr 211/2023/Wn02/OA-ew-ku/D

PROJEKT:
Rozbudowa węglowej ciepłowni P.U.K. w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej 7,5MW.

Kwota dotacji – netto 538.714,00 zł
Całkowity koszt realizacji netto 1.478.635,00 zł
Termin realizacji 02.04.2021 ÷ 30.06.2022 

 

 

Wykaz pożyczek udzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Umowa pożyczki nr 212/2023/Wn02/OA-ew-ku/P

PROJEKT:
Rozbudowa węglowej ciepłowni P.U.K. w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej 7,5MW.

Kwota pożyczki – netto 658.428,00 zł
Całkowity koszt realizacji netto 1.478.635,00 zł
Termin realizacji 02.04.2021 ÷ 30.06.2022