Nasza działalność

NASZA MISJA

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. o.o. 
dzięki starannej i sumiennej pracy swoich pracowników, wykonywanej z ogromnym zaangażowaniem realizuje, 
niezmienną od lat, misję troski o nasze wspólne otoczenie.
Dbamy o komfort życia mieszkańców i naszą wspólną przyszłość. 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Wywóz odpadów stałych i płynnych

    Wywóz odpadów stałych i płynnych jest najliczniejszym osobowo obszarem naszej aktywności. Stanowi również dział najbardziej rozbudowany obszarowo i sprzętowo. Wywozimy odpady stałe z kilku współpracujących z nami okolicznych jednostek samorządowych. Wywozimy również na zamówienie  odpady dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Odpady stałe segregujemy wykorzystując nowocześnie zautomatyzowaną linię sortowniczą. Odpady możliwe do ponownego wykorzystania oddzielamy od pozostałych, podlegających utylizacji. Zmniejszamy w ten sposób obciążenie dla środowiska. Odpady płynne dostarczamy do oczyszczenia w naszej miejskiej oczyszczalni ścieków. .

1
6

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków stanowi kolejny ważny dla mieszkańców miasta dział naszej aktywności. W obszarze pracy tego działu jest troska o sprawne funkcjonowanie naszych ujęć wody pitnej oraz bieżąca kontrola jakości wody i jej ciągła dostępność. Naturalną konsekwencją tych działań jest sprawne działanie miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona we współpracujących z nami jednostkach samorządowych ma również ułatwić lokalnej społeczności utrzymanie porządku i czystości we własnym gospodarstwie domowym, a przy okazji nie obciążać środowiska naturalnego. Praca Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ukierunkowana jest logistycznie na sezonowość prac porządkowych w domu i ogrodzie.

3
2

Produkcja i dystrybucja energii cieplnej

Produkcja i dystrybucja energii cieplnej dla mieszkańców miasta Lipna obejmuje jej wytwarzanie w miejskiej kotłowni wyposażonej w dwa kotły węglowe i jeden gazowy. Zróżnicowanie źródeł energii ma zabezpieczyć przed zmiennymi cenami jej nośników i zapewnić mieszkańcom tanie ciepło. Na bieżąco rozwijamy, serwisujemy i obsługujemy miejską sieć ciepłowniczą. Każdego roku podłączamy do naszej sieci ciepłowniczej prawie 40 nowych odbiorców. Wymiernym i doskonale widocznym efektem tych działań jest bardzo dobra jakość powietrza w naszym mieście.

Całoroczne utrzymanie czystości ulic miejskich

Całoroczne utrzymanie czystości ulic miejskich i terenów zielonych na obszarze miasta Lipna jest najbardziej widocznym efektem codziennych prac działu Zieleni Miejskiej. W okresie zimowym nasza aktywność skupia się na odśnieżaniu podległych nam ulic i chodników (mapa zarządców dróg). Od wiosny do jesieni głównym zadaniem jest pielęgnacja trawników, kwietników oraz organizacja małej architektury ogrodowej na terenie miasta.

zielen-web
puppy running

Laboratorium badawcze jakości wody, powietrza, gleby i produktów przetwórstwa rolno-spożywczego

Laboratorium badawcze jakości wody, powietrza, gleby i produktów przetwórstwa rolno-spożywczego jest najmłodszym owocem naszej pracy i rozwoju. Do powstania nowoczesnej jednostki badawczej zachęciły nas rosnące oczekiwania mieszkańców dotyczące jakości środowiska i żywności. Posiadamy doświadczony zespół pracowników wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i spełnić oczekiwania badawcze naszych zleceniodawców.

0 %

zadowolonych
klientów

0

miejsc pracy

0 +

Contracts Won