RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Inspektorem danych osobowych jest osoba z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: przetargi@puklipno.pl

Klauzula informacyjna obsługa umów – do pobrania TU

Klauzula informacyjna gospodarka odpadami i wod-kan – po pobrania TU 

KLAUZULA ZGODY na obsługę ofert przy użyciu elektronicznych środków komunikacji Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej w celu zamówienia informacji handlowej – wyraża Pani/Pan zgodę na przesłanie do Pani/Pana naszej informacji handlowej Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 47, 87 – 620 Lipno, e-mailowo sekretariat@puklipno.pl, telefonicznie 54 287 47 00.

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres przetargi@puklipno.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu zamówienia informacji handlowej od administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4) Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub do 180 dni od dnia ostatniego Twojego kontaktu z administratorem.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może Pani/Pan je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy, więc że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

8) W przypadku, gdy nie podasz nam Pani/Pan danych osobowych nie będziemy mogli skierować do Pani/Pana informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

9) Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.