Ciepło

CENNIK

TARYFA

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

PLIKI DO POBRANIA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA

Wniosek o wydanie warunkow technicznych

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2023r.

WARUNKI OGÓLNE SPRZEDAŻY CIEPŁA 2022 r.

Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Wniosek o rozwiązanie umowy na sprzedaż ciepła

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Wniosek o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Wykaz dokumentów identyfikacyjnych kupującego

Zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych

PUK LIPNO