Modernizacja kanalizacji na ul. Lipowej

W związku z wymianą nawierzchni w ul. Lipowej, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
wykona modernizację kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę starych rur kanalizacyjnych
wraz z istniejącymi studniami rewizyjnymi na całym odcinku remontowanej
drogi.

Prace rozpoczną się od dnia 26.06.2024 r.