Co zrobić z gruzem po remoncie

Okres remontowy rozpoczął się już wczesną wiosną. Nikt nie chce po
remoncie zostać z wielką górą odpadów, która zepsuje jego efekt. Gruzu nie wolno
wyrzucać do pojemników na odpady komunalne. Jakie są możliwości pozbycia się
tego odpadu? Gruz oraz inne odpady poremontowe można zawieźć własnym
transportem do PSZOK. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to już
pewnego rodzaju standard, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Do PSZOK można
dostarczyć gruz osobiście, a warunkiem jego przyjęcia jest wcześniejsze złożenie
deklaracji za gospodarowanie odpadami.
Kolejną opcją jest odpłatne pozbycie się gruzu w kontenerze. Aby zamówić
kontener na odpady należy skontaktować się z biurem obsługi klienta i wypełnić
formularz.