Zakup,dostawa i montaż urządzeń w ramach instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu p.n. „Zakup,dostawa i montaż urządzeń w ramach instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lipnie” realizowanego w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia zakupiono specjalistyczne urządzenia do rozbudowy linii sortowniczej umożliwiające zwiększenie recyklingu i odzysku ze strumienia odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki. Ponadto w celu zwiększenia świadomości właściwej segregacji odpadów organizowane były liczne spotkania w szkołach i akcje ekologiczne takie jak Sprzątanie Świata.

Wartość projektu ogółem: 3 814 266,90 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 635 875,50 zł