Wprowadzamy, weryfikujemy, zatwierdzamy!

W laboratorium PUK trwają prace nad wdrożeniem analizy zawartości krzemionki krystalicznej w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni.