WNIOSEK DO KOMISJI AKREDYTACYJNEJ ZŁOŻONY!

LABORATORIUM PUK NIEUSTANNIE SIĘ ROZWIJA.

DO SWOJEJ OFERTY PLANUJEMY NIEBAWEM WŁĄCZYĆ BADANIA ŚRODOWISKA PRACY.
WNIOSEK DO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ ZOSTAŁ ZŁOŻONY, A MY PILNIE
PRACUJEMY NAD ROZSZERZANIEM DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ I DOSKONALENIEM

SIĘ W KOLEJNYM OBSZARZE