Spotkanie podsumowujące XXX edycję Sprzątania Świata

W dniu 11.10.2023 roku w sali konferencyjnej w NCL miało miejsce spotkanie z kadrą zarządzającą placówek, które brały udział w XXX edycji akcji Sprzątania Świata pod nazwą „Sprzątanie Świata łączy ludzi”. Organizatorzy akcji na czele z Prezesem Marcinem Kawczyńskim i Burmistrzem Miasta Lipna Pawłem Banasikiem podsumowali tegoroczną akcję. Wspólnie wskazali uczestnikom
spotkania cele i plany na kolejne lata a także zaproponowano placówkom czynny udział w opracowaniu przyszłorocznej formuły, aby zakorzenić w najmłodszych mieszkańcach naszego miasta korzyści, jakie niesie prawidłowa segregacja odpadów.