Rozbudowa ciepłowni węglowej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. informuje, iż przedsięwzięcie pn. ” Rozbudowa węglowej ciepłowni P.U.K. w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej 7,5MW’ została
dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

Dotacja NFOŚiGW: 538 714,00 zł
Pożyczka NFOŚiGW: 658 428,00 zł