PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), pełni ważną rolę w procesie
gospodarowania odpadami. Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy, którzy ponoszą opłatę za
gospodarowanie odpadami mogą oddawać różnego rodzaju odpady, które nie powinny trafić
do tradycyjnych koszy. Przykłady takich odpadów to gruz, zużyte baterie, farby, chemikalia,
zużyty sprzęt RTV i AGD a także tekstylia, zużyte opony i meble. Szczegółowe informacje
na temat funkcjonowania Punktów prowadzonych przez nasze Przedsiębiorstwo znajdziecie
państwo w zakładce PSZOK.