Prace przy nowej fontannie.

Takie zmiany są częstym elementem rozwoju przestrzeni miejskich, które mają na celu poprawę estetyki, funkcjonalności i użyteczności dla mieszkańców. Budowa nowej fontanny oraz sadzenie nowej roślinności są częścią projektu renowacji placu, który ma na celu uczynienie go bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla społeczności lokalnej.

Jesteśmy dumni, że braliśmy udział w tym projekcie.