Nowe nasadzenia na Placu Dekerta

W dniu dzisiejszym nasz Dział Zieleni Miejskiej rozpoczął zaplanowane w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie” nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Specjalnie uformowane platany i rajskie jabłonki a także graby będą pięknie wyglądać na nowych miejscach.