Laboratorium z zatwierdzeniem przez Sanepid

Jesteśmy tu dla Was!

Aby być biegłymi i świadczyć usługi na wysokim poziomie często poddajemy się egzaminom.
Tym razem – badanie biegłości (egzamin) z pobieranie próbek wody do spożycia., a na zdjęciu opalanie kranu przed pobraniem przez próbkobiorcę.

OCENA – POZYTYWNA!

Laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków może wykonywać badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dzięki temu, że System Zarządzania Laboratorium
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie (NR 156/2023 z dnia 19.12.2023).