Kosze do selektywnej zbiórki dla szkół, przedszkola i warsztatu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem
Miejskim w Lipnie w dniu 05.04.2024 roku przeprowadziło akcję doposażenia szkół, przedszkoli oraz
warsztatów w kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każda placówka, która zgłosiła
się do projektu, otrzymała dofinansowanie w wartości 70% kosztów zakupu pojemników. Projekt ma
na celu zwiększyć świadomość ekologiczną uczniów poprzez segregację odpadów komunalnych.
Beneficjentami projektu są: Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie, Przedszkole
Niepubliczne „Klub Malucha”, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipnie.