Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja odpadów to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników lub
worków, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców),  z których zostały wyprodukowane.
Pamiętajmy o kilku zasadach:

  • odpady umieszczamy w odpowiednich workach
  • nie myjemy opakowań
  • opróżniamy opakowania z resztek zawartości
  • zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady
  • segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia do kosza na odpady zmieszane
  • odpady typu gruz oraz tekstylia można zawieźć do PSZOK, nie można ich umieszczać w
    koszu na odpady zmieszane ani w workach służących do segregacji
  • popiół to nie bioodpad.