Inwestycje ciepłownicze

Aktualnie trwają zaawansowane prace związane z budową przyłączy i sieci ciepłowniczych. Prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Doprowadziliśmy już przyłącza sieci ciepłowniczych do 3 bloków przy ulicy Włocławskiej oraz budynku MOPSu. Obecnie budynki bloków korzystają z ciepła z własnej kotłowni lokalnej, którą zastąpią 3 węzły ciepłownicze, zasilane z ciepłowni miejskiej Lipno. Równolegle trwają prace związane z przyłączaniem nowych odbiorców już przy istniejących odcinkach sieci.