Cennik 3

 

CENNIK PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2022 ROKU

 

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOSZY

-           odpady komunalne zmieszane

 

 

GMINA

120 LITRÓW NETTO

120 LITRÓW BRUTTO

240 LITRÓW NETTO

240 LITRÓW BRUTTO

1100 LITRÓW NETTO

1100 LITRÓW BRUTTO

MIASTO LIPNO

29,63

32,00

55,56

60,00

185,19

200,00

KIKÓŁ, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, MIASTO I GMINA SKĘPE

35,19

38,00

66,67

72,00

222,22

240,00

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOSZY

-          odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

 

 

GMINA

120 LITRÓW NETTO

120 LITRÓW BRUTTO

240 LITRÓW NETTO

240 LITRÓW BRUTTO

1100 LITRÓW NETTO

1100 LITRÓW BRUTTO

MIASTO LIPNO

9,26

10,00

16,67

18,00

55,56

60,00

KIKÓŁ, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, MIASTO I GMINA SKĘPE, GÓRZNO

18,52

20,00

27,78

30,00

74,07

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI – KONTENERY  *

 

 

GMINA

 

NETTO

 

BUTTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) NETTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) BRUTTO

KP 7 MIASTO LIPNO

555,56

600,00

81,30

100,00

KP 7 GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, CHROSTKOWO, WIELGIE

648,15

700,00

81,30

100,00

KP 7 ZBÓJNO, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, FABIANKI, BARTNICZKA, BRZOZIE, GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO

740,74

800,00

81,30

100,00

KP 16

1851,85,00

2000,00

162,60

200,00

 
 

*Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze KP7 przekroczą wagę 1,00 tony, wówczas za każde kolejne  (pełne) 100kg nadwyżki naliczana jest dopłata w wysokości 60zł brutto.

 

*Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze KP16 przekroczą wagę 3,00 ton, wówczas za każde kolejne  (pełne) 100kg nadwyżki naliczana jest dopłata w wysokości 60zł brutto.

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z CMENTARZY – ZBIÓRKA KONTENEROWA *

GMINA

BIOODPADY

INNE ODPADY KOMUNALNE

DZIERŻAWA (opłata za wynajem kontenera)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

462,96

500,00

648,15

700,00

81,30

100,00

ZBÓJNO, BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, FABIANKI, MAZOWSZE

555,56

600,00

740,74

800,00

81,30

100,00

 

* Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze przekroczą wagę 1,00 tony, wówczas
za każde kolejne  (pełne) 100kg nadwyżki doliczana jest dopłata w wysokości 60zł brutto.

 

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z CMENTARZY – ZBIÓRKA W POJEMNIKACH 1100L.

GMINA

BIOODPADY

INNE ODPADY KOMUNALNE

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE, ZBÓJNO, BARTNICZKA, GMINA BRODNICA

74,07

80,00

185,19

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWÓZ PAPY ODPADOWEJ

GMINA

WAGA DO 200 KG (WARTOŚĆ USŁUGI STAŁA BEZ WZGLĘDU NA MASĘ ODEBRANYCH ODPADÓW)

WAGA POWYŻEJ 200 KG (WARTOŚĆ USŁUGI ZALEŻNA OD WAGI ODEBRANYCH ODPADÓW)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

MIASTO LIPNO

200,00

216,00

1000,00

1080,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

222,22

240,00

1037,04

1120,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, FABIANKI, CHROSTKOWO

250,00

270,00

1064,81

1150,00

BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, MIASTO I GMINA GÓRZNO

277,78

300,00

1092,59

1180,00

 

WYWÓZ ODPADÓW M3

GMINA

DO 1 M3 (WARTOŚĆ USŁUGI STAŁA BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW)

POWYŻEJ 1 M3 (WARTOŚĆ USŁUGI ZALEŻNA OD ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

MIASTO LIPNO

277,78

300,00

277,78

300,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

314,81

340,00

314,81

340,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, FABIANKI, CHROSTKOWO

342,59

370,00

342,59

370,00

BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, MIASTO I GMINA GÓRZNO

370,37

400,00

370,37

400,00

 

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

WIELKOŚĆ OSADNIKA W M³

NETTO

BRUTTO

3m³

129,63

140,00

4m³

148,15

160,00

5m³

166,67

180,00

6m³

185,19

200,00

7m³

203,70

220,00

8m³

222,22

240,00

DOJAZD DOLICZANY DO USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

GMINA

NETTO

BRUTTO

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

32,52

40,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, FABIANKI, CHROSTKOWO

56,91

70,00

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, BARTNICZKA, BRZOZIE, GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO,

81,30

100,00

 

Opłata za wystawienie upomnienia – 6,00 zł

 

STAWKI OPŁAT ZA OMIOT


STANDARD I

Okres wiosna lato jesień

utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (dwa razy w tygodniu)
2,38 zł/m² netto, 2, 58 zł/m² brutto

Okres zima utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu,
posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.
3,17 zł/m² netto, 3,42 zł/m² brutto

 

STANDARD II

Okres wiosna lato jesień

utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (raz w tygodniu)
1 ,24 zł/m² netto, 1 ,34 zł/m² brutto

Okres zima utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu,
posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.
1,58 zł/m² netto, 1, 71 zł/m² brutto

 

STANDARD III


Okres wiosna lato jesień

 

utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (raz na dwa tygodnie).
0, 62 zł/m² netto, 0, 67 zł/m² brutto

 

Okres zima utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnież anie, zgarnianie zalegającego śniegu,
posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.
1, 58 zł/m² netto, 1, 71 zł/m² brutto

 

 

STAWKI NETTO ZA WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU

 

NAZWA

PRACA/1H NETTO

PRACA/1H BRUTTO

POSTOJOWE/

1H NETTO

POSTOJOWE/

1H BRUTTO

Agregat prądotwórczy

spalinowy

60,00

73,80

20,00

24,60

Młot do kucia elektryczny

70,00

86,10

20,00

24,60

Ubijak spalinowy

60,00

73,80

20,00

24,60

Piła spalinowa do nawierzchni

80,00

98,40

20,00

24,60

Agregat spalinowy elektryczny + młot

100,00

123,00

20,00

24,60

Agregat hydrauliczny z osprzętem (młot do kucia, przecinarka, pompa)

80,00

98,40

20,00

24,60

Kosiarka samobieżna (traktor)

60,00 + dojazd

73,80 + dojazd

-

-

Samochód samowyładowczy

100,00 + dojazd

123,00 + dojazd

50,00

61,50

Ładowarka – ( min.1godzina)

120,00 + dojazd

 

60,00

73,80

Ciągnik URSUS

60,00 + dojazd

73,80 + dojazd

30,00

36,90

Ciągnik PRONAR

80,00 + dojazd

98,40 + dojazd

40,00

49,20

DT 75

150,00 + dojazd

184,50

50,00

61,50

Kosiarka

40,00

49,20

-

-

Piła spalinowa

40,00

49,20

-

-

Podkaszarka

40,00

49,20

-

-

Zagęszczarka/ ubijak

60,00

73,80

20,00

24,60

Betoniarka

50,00

 

-

-

Koparko-Ładowarka (min 1 godz.)

100,00 + dojazd

123,00 + dojazd

50,00

61,50

Samochód

dostawczy – do 3,5t

60,00 + dojazd

73,80 + dojazd

30,00

36,90

Zamiatarka

Jonson

100,00 + dojazd

123,00 + dojazd

30,00

36,90

Usługa

odśnieżania

Pługo-Solarka

250,00

307,50

50,00

61,50

Dojazd – 3,50 zł netto, 4,30zł brutto.

Dojazd samochód dostawczy do 3,5t – 1,50 zł netto, 1,84 zł brutto.

 

 

                                      Cennik zagospodarowania odpadów na rok 2021:

 

Kod odpadu, nazwa                                                       Cena zł netto/Mg       Cena zł brutto/Mg

02 02 03 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia                300,00               324,00

i przetwórstwa

02 03 04 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia                130,00               140,00

 i przetwórstwa

10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów                          250,00                         270,00

 (z wyłączeniem pyłów z kotłów w 10 01 04)

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury                                          200,00               216,00

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych                                    200,00               216,00

15 01 03 – Opakowania z drewna                                                        200,00               216,00

15 01 04 – Opakowania z metali                                                          200,00               216,00

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe                                           200,00               216,00

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe                                     550,00               594,00

15 01 07 – Opakowania ze szkła                                                          200,00               216,00

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów                                                    800,00               864,00

16 01 03 – Zużyte opony:

              małe, osobowe                                                                        400,00               432,00

              rolnicze, budowlane                                                                1500,00               1620,00

17 01 01 – Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórki i                     60,00                 64,80

remontów

17 01 02 – Gruz ceglany                                                                      60,00                 64,80

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i                         520,00               561,60

elementów

17 02 01 – Drewno                                                                              520,00               561,60

17 02 03 – Tworzywa sztuczne                                                            520,00               561,60

17 03 80 – Odpadowa papa                                                                  1000,00              1080,00

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż                             60,00                 64,80

wymienione w 17 05 03

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów                            520,00               561,60

i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 08 01 – Skratki                                                                                400,00               432,00

19 08 02 – Zawartość piaskowników                                                   400,00               432,00

19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe                         400,00               432,00

19 12 08 – Tekstylia                                                                             800,00               864,00

20 01 01 – Papier i tektura                                                                   200,00               216,00

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji                         400,00               432,00

20 01 10 – Odzież                                                                                800,00               864,00

20 01 11 – Tekstylia                                                                             800,00               864,00

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31                                5000,00              5400,00

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33                             5000,00              5400,00

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35:                                                 

kompletne                                                                              200,00               216,00

niekompletne                                                                          400,00               432,00

20 01 39 – Tworzywa sztuczne                                                            400,00               432,00

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób                  250,00               270,00

selektywny

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji                                         400,00               432,00

20 02 02 – Gleba i ziemia w tym kamienie                                           50,00                 54,00

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne               550,00               594,00

20 03 02 – Odpady z targowisk                                                            550,00               594,00

20 03 03- Odpady z czyszczenia ulic i placów                                      550,00               594,00

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe                                                 550,00               594,00

20 03 99 – Odpady komunalne nie wymienione w innych                   550,00               594,00

podgrupach

 

 

 

STAWKI OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ:

Ceny dostarczonej wody:

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,55 zł/m³ netto, 3,83 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

Ceny za odprowadzane ścieki:

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,84 zł/m³ netto, 4,15 zł/m³ brutto

Grupa 2 - przemysłowi odbiorcy usług – 5,10 zł/m³ netto, 5,51 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

 

Ceny za zrzut ścieków:

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 11,00 zł/m³ netto, 11,88 zł/m³ brutto – przy ściekach spełniających parametry określone w umowie.

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 21,00 zł/m³ netto, 22,68 zł/m³ brutto – przy ściekach niespełniających parametrów określonych w umowie.

 

Oczyszczenie zbiornika przydomowej oczyszczalni 292,69 zł netto, 360,00 brutto plus dojazd zgodnie z tabelą dojazdów do usługi wywozu nieczystości płynnych.

 

 

STAWKI NETTO PRACY SPRZĘTU „DAF WUKO”

 

NETTO

BRUTTO

DOJAZD NETTO

DOJAZD BRUTTO

Prace wykonywane w obrębie miasta Lipna w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy do 0,5 godziny

100,00

123,00

-

 

Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy powyżej 0,5 godziny

180,00

221,40

3,50

4,30

Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy powyżej 3 godzin

150,00

184,50

3,50

4,30

Prace wykonywane w dni robocze po godzinie 15.00 oraz dni wolne od pracy – minimalna stawka 1 godziny

220,00

270,60

3,50

4,30

 

 

CENY USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ DZIAŁ WODNO-KANALIZACYJNY:

- Wydanie warunków technicznych – 50,00 zł netto, 61,50 zł brutto.
- Włączenie przyłącza wodociągowego poprzez nawiertkę – 200,00 zł netto, 246,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
- Włączenie do sieci wodociągowej poprzez trójnik – 500,00 zł netto, 615,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
- Odbiór wodomierza, rejestracja plombowanie, montaż nakładki do zdalnego odczytu – 210,00 zł netto, 258,30 zł brutto.
- Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego wykonanego przez użytkownika – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.
- Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego wykonanego przez użytkownika – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.

- Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie – 150,00 zł netto, 184,50 zł brutto.

- Ponowne plombowanie wodomierza – 40,00 zł netto, 49,20 zł brutto.
- Demontaż wodomierza na życzenie klienta – 70,00 zł netto, 86,10 zł brutto.

- Wymiana wodomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem – 80,00 zł netto, 98,40 zł brutto  + koszt materiałów (w przypadku nieuzasadnionej reklamacji).

- Wymiana uszkodzonego z winy klienta wodomierza – 80,00 zł netto, 98,40 zł brutto + koszt materiałów.

- Montaż uszkodzonej przez klienta nakładki radiowej – 70,00 zł netto, 86,10 zł brutto + koszt materiałów.

- Zamknięcie dopływu wody lub wznowienie dopływu wody do posesji na życzenie klienta – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.

- Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności – 250,00 zł netto, 307,50 zł brutto.

- Montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej dostosowanego do systemu zdalnego odczytu ( koszt obejmuje wodomierz DN 15 lub DN 20, nakładka radiowa, robocizna) – 320,00 zł  netto, 393,60 zł brutto + koszt materiałów dodatkowych.

- Wymiana wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej z tradycyjnego na wodomierz przystosowany do zdalnego odczytu ( koszt obejmuje demontaż wodomierza tradycyjnego, montaż wodomierza przystosowanego do zdalnego odczytu DN 15 lub DN 20 wraz z nakładką radiową) – 280,00 zł netto, 344,40 zł brutto.

- Wymiana wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej przystosowanego do zdalnego odczytu ( koszt obejmuje demontaż wodomierza , montaż wodomierza przystosowanego do zdalnego odczytu DN 15 lub DN 20, przeprogramowanie nakładki radiowej) – 140,00 zł netto, 172,20 zł brutto.

 

Analizy ścieków wykonywane przez laboratorium PUK w Lipnie Sp. z o.o.:

ChZT                                                 45,00 zł netto              55,35 zł brutto

Azot ogólny                                       40,00 zł netto              49,20 zł brutto

Azot amonowy                                   30,00 zł netto              36,90 zł brutto

Fosfor ogólny                                     30,00 zł netto              36,90 zł brutto

pH                                                      10,00 zł netto              12,30 zł brutto

Zawiesina ogólna                               30,00 zł netto              36,90 zł brutto

Pobór prób                                         20,00 zł netto              24,60 zł brutto