Cennik 3

 

CENNIK PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD 01.07.2022 ROKU

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOSZY

-        odpady komunalne zmieszane

 

 

GMINA

120 LITRÓW NETTO

120 LITRÓW BRUTTO

240 LITRÓW NETTO

240 LITRÓW BRUTTO

1100 LITRÓW NETTO

1100 LITRÓW BRUTTO

MIASTO LIPNO

40,00

43,20

75,00

81,00

290,00

313,20

KIKÓŁ, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, MIASTO I GMINA SKĘPE

51,00

55,08

92,00

99,36

350,00

378,00

 

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOSZY

-       odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

 

 

GMINA

120 LITRÓW NETTO

120 LITRÓW BRUTTO

240 LITRÓW NETTO

240 LITRÓW BRUTTO

1100 LITRÓW NETTO

1100 LITRÓW BRUTTO

MIASTO LIPNO

20,00

21,60

37,00

39,96

140,00

151,20

KIKÓŁ, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, MIASTO I GMINA SKĘPE, GÓRZNO

25,00

27,00

45,00

48,60

170,00

183,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI – KONTENERY  *  **

 

 

 

GMINA

 

NETTO

 

BUTTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) NETTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) BRUTTO

KP 7* MIASTO LIPNO

740,74

800,00

121,95

150,00

KP 7* GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, CHROSTKOWO, WIELGIE

925,93

1000,00

121,95

150,00

KP 7* ZBÓJNO, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, FABIANKI, BARTNICZKA, BRZOZIE, GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO

1111,11

1200,00

121,95

150,00

KP 16**

2314,81

2500,00

243,90

300,00

 

 

*Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze KP7 przekroczą wagę 1,00 tony, wówczas za każde kolejne (pełne) 100kg nadwyżki naliczana jest dopłata w wysokości 70zł brutto.

 

**Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze KP16 przekroczą wagę 3,00 ton, wówczas za każde kolejne  (pełne) 100kg nadwyżki naliczana jest dopłata w wysokości 100 zł brutto.

 

    

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

TEREN/WIELKOŚĆ OSADNIKA

3M3

4M3

5M3

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

148,15

160,00

166,67

180,00

185,19

200,00

Gmina Lipno, Kikół, Miasto i Gmina Skępe, Wielgie

217,59

235,00

236,11

255,00

254,63

275,00

Zbójno, Fabianki, Bobrowniki, Chrostkowo

259,26

280,00

277,78

300,00

296,30

320,00

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina Górzno

300,93

325,00

319,44

345,00

337,96

365,00

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

TEREN/WIELKOŚĆ OSADNIKA

6M3

7M3

8M3

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

203,70

220,00

222,20

240,00

240,74

260,00

Gmina Lipno, Kikół, Miasto i Gmina Skępe, Wielgie

273,15

295,00

291,67

315,00

310,19

335,00

Zbójno, Fabianki, Bobrowniki, Chrostkowo

314,81

340,00

333,33

360,00

351,85

380,00

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina Górzno

356,48

385,00

375,00

405,00

393,52

425,00

 

OMIOT ULIC

 

 

STANDARD  I

   Okres wiosna – lato – jesień           utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie,                                                              zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości                                                                        (dwa razy w tygodniu).

                                                           2,38 zł/m² netto, 2,58 zł/m² brutto

 

   Okres zima                                      utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów                                                                                   śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu,                                                        posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi                                                                     warunkami atmosferycznymi.

                                                           3,17 zł/m² netto, 3,42 zł/m² brutto

           

STANDARD  II

   Okres – wiosna – lato – jesień        utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie,

                                                           zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości

                                                           (raz w tygodniu).

                                                           1,24 zł/m² netto, 1,34 zł/m² brutto

  

   Okres -  zima                                   utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu                                                                       poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu,                                                                      posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi                                                                     warunkami atmosferycznymi.

                                                           1,58 zł/m² netto, 1,71 zł/m² brutto

 

STANDARD  III

   Okres – wiosna -lato – jesień         utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie,                                                              zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości  (raz                                                    na dwa tygodnie).

                                                           0,62 zł/m² netto, 0,67 zł/m² brutto

 

   Okres – zima                                   utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu                                                                       poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu,                                                                      posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi                                                                     warunkami atmosferycznymi.

                                                           1,58 zł/m² netto,  1,71 zł/m² brutto

 

 

 

Sprzedaż pojemników:

120/140 l – 100,00 zł brutto

240l – 140,00 zł brutto

1100l – 730,00 zł brutto

 

Dzierżawa pojemnika:

120/140/240l – 6,00 zł brutto

1100l – 50,00 zł brutto

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z CMENTARZY – ZBIÓRKA KONTENEROWA *

GMINA

BIOODPADY

INNE ODPADY KOMUNALNE

DZIERŻAWA (opłata za wynajem kontenera)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

648,15

700,00

925,93

1000,00

121,95

150,00

ZBÓJNO, BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, FABIANKI, MAZOWSZE

833,33

900,00

1111,11

1200,00

121,95

150,00

 

* Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze przekroczą wagę 1,00 tony, wówczas
za każde kolejne  (pełne) 100kg nadwyżki doliczana jest dopłata w wysokości 70zł brutto.

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z CMENTARZY – ZBIÓRKA W POJEMNIKACH 1100L.

GMINA

BIOODPADY

INNE ODPADY KOMUNALNE

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE, ZBÓJNO, BARTNICZKA, GMINA BRODNICA

170,00

183,60

350,00

378,00

 

 

WYWÓZ ODPADÓW M3

GMINA

DO 1 M3 (WARTOŚĆ USŁUGI STAŁA BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW)

POWYŻEJ 1 M3 (WARTOŚĆ USŁUGI ZALEŻNA OD ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

MIASTO LIPNO

324,07

350,00

324,07

350,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

393,52

425,00

393,52

425,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, FABIANKI, CHROSTKOWO

435,19

470,00

435,19

470,00

BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, MIASTO I GMINA GÓRZNO

476,85

515,00

476,85

515,00

 

 

 

WYWÓZ PAPY ODPADOWEJ

GMINA

WAGA DO 200 KG (WARTOŚĆ USŁUGI STAŁA BEZ WZGLĘDU NA MASĘ ODEBRANYCH ODPADÓW)

WAGA POWYŻEJ 200 KG (WARTOŚĆ USŁUGI ZALEŻNA OD WAGI ODEBRANYCH ODPADÓW)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

MIASTO LIPNO

300,00

324,00

1500,00

1620,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

369,44

399,00

1569,44

1695,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, FABIANKI, CHROSTKOWO

411,11

444,00

1611,11

1740,00

BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, MIASTO I GMINA GÓRZNO

452,78

489,00

1652,78

1785,00

 

Opłata za wystawienie upomnienia – 6,00 zł

STAWKI ZA WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU

 

NAZWA

PRACA/1H NETTO

PRACA/1H BRUTTO

POSTOJOWE/

1H NETTO

POSTOJOWE/

1H BRUTTO

Samochód samowyładowczy

170,00 + dojazd

209,10 + dojazd

60,00

73,80

Ładowarka – ( min.1godzina)

150,00 + dojazd

184,50 + dojazd

70,00

86,10

Koparko-Ładowarka (min 1 godz.)

150,00 + dojazd

184,50 + dojazd

60,00

73,80

Samochód

dostawczy – do 3,5t

80,00 + dojazd

98,40 + dojazd

40,00

49,20

Usługa

odśnieżania

Pługo-Solarka

(umowa)

300,00

369,00

60,00

73,80

 

 

Cennik zagospodarowania odpadów na rok 2022:

Kod odpadu, nazwa                                                         Cena zł netto/Mg         Cena zł brutto/Mg

02 02 03 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia                     300,00                324,00

i przetwórstwa

02 03 04 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia                     300,00                324,00

 i przetwórstwa

10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów                            550,00                594,00

 (z wyłączeniem pyłów z kotłów w 10 01 04)

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury                                             200,00                216,00

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych                                       200,00                216,00

15 01 03 – Opakowania z drewna                                                             200,00                         216,00

15 01 04 – Opakowania z metali                                                             200,00                216,00

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe                                              200,00                216,00

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe                                         620,00                660,60

15 01 07 – Opakowania ze szkła                                                            200,00                216,00

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów                                                      1000,00              1080,00

16 01 03 – Zużyte opony:

              małe, osobowe                                                                        500,00                594,00

              rolnicze, budowlane                                                                 1500,00              1620,00

17 01 01 – Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórki i                         60,00                  64,80

remontów

17 01 02 – Gruz ceglany                                                                        60,00                  64,80

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i                            620,00                669,60

elementów

17 02 01 – Drewno                                                                                620,00                669,60

17 02 03 – Tworzywa sztuczne                                                               620,00                669,60

17 03 80 – Odpadowa papa                                                                    1500,00              1620,00

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż                                60,00                  64,80

wymienione w 17 05 03

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów                                620,00                669,60

i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 08 01 – Skratki                                                                                  400,00                432,00

19 08 02 – Zawartość piaskowników                                                       400,00                432,00

19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe                           400,00                432,00

19 12 08 – Tekstylia                                                                               1000,00              1080,00

20 01 01 – Papier i tektura                                                                      400,00                432,00

20 01 02 – Szkło                                                                                    400,00                432,00

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji                             500,00                540,00

20 01 10 – Odzież                                                                                  1000,00              1080,00

20 01 11 – Tekstylia                                                                               1000,00              1080,00

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31                                      5000,00                        5400,00

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33                                 5000,00              5400,00

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35:                                         

kompletne                                                                               200,00                216,00

niekompletne                                                                           400,00                432,00

20 01 39 – Tworzywa sztuczne                                                               620,00                669,60

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób                      400,00                432,20

selektywny

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji                                            450,00                486,00

20 02 02 – Gleba i ziemia w tym kamienie                                              60,00                  64,80

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne                   620,00                669,60

20 03 02 – Odpady z targowisk                                                              620,00                669,60

20 03 03- Odpady z czyszczenia ulic i placów                                        620,00                669,60

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe                                                    900,00                972,00

20 03 99 – Odpady komunalne nie wymienione w innych                        620,00                669,60

podgrupach

 

STAWKI OPŁAT DZIAŁ WODOCIĄGI

PRACA SPRZĘTU "DAF WUKO"

 

Prace wykonane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 - czas pracy do 0,5

godziny.

Prace wykonane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 - czas pracy powyżej 0,5

godziny.

Prace wykonane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 - czas pracy powyżej 3 godzin

Prace wykonane w dni robocze po godzinie 15.00 oraz dni wolne od pracy-minimalna stawka

1 godziny

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

150,00

162,00

280,00

302,40

250,00

270,00

320,00

345,60

Gmina Lipno

219,44

237,00

349,44

377,39

319,44

344,99

379,44

409,79

Kikół, Miasto i Gmina Skępe,

Wielgie

219,44

237,00

349,44

377,39

319,44

344,99

379,44

409,79

Zbójno,

Fabianki,

Bobrowniki,

Chrostkowo

261,11

281,99

391,11

422,39

361,11

389,99

431,11

465,59

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina

Górzno

302,78

327,00

432,78

467,40

402,78

435,00

472,78

510,60

 

 

PRACA SPRZĘTU "DAF WUKO"

 

Prace wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków - za m3

(minimalnie 2 m3)

Prace wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków + czyszczenie

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

166,67

180,00

414,63

510,00

Gmina Lipno

185,19

200,00

484,07

522,79

Kikół, Miasto i Gmina Skępe,

Wielgie

203,70

220,00

484,07

522,79

Zbójno, Fabianki, Bobrowniki,

Chrostkowo

231,48

250,00

525,74

567,79

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina

Górzno

250,00

270,00

567,41

612,80

 

Ceny dostarczonej wody:

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,55 zł/m³ netto, 3,83 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

 

Ceny za odprowadzane ścieki:

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,84 zł/m³ netto, 4,15 zł/m³ brutto

Grupa 2 - przemysłowi odbiorcy usług – 5,10 zł/m³ netto, 5,51 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

 

Ceny za zrzut ścieków:

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 22,00 zł/m³ netto, 23,76 zł/m³ brutto – przy ściekach spełniających parametry określone w umowie.

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 42,00 zł/m³ netto, 45,36 zł/m³ brutto – przy ściekach niespełniających parametrów określonych w umowie. 

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 60,00 zł/m³ netto, 64,80 zł/m³ brutto – przy ściekach z przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Ceny usług wodno-kanalizacyjnych:

- Włączenie przyłącza wodociągowego poprzez nawiertkę – 200,00 zł netto, 246,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
- Włączenie do sieci wodociągowej poprzez trójnik – 500,00 zł netto, 615,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
- Odbiór wodomierza, rejestracja plombowanie, montaż nakładki do zdalnego odczytu – 210,00 zł netto, 258,30 zł brutto.
- Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego wykonanego przez użytkownika – 400,00 zł netto, 492,00 zł brutto.
- Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego wykonanego przez użytkownika – 400,00 zł netto, 492,00 zł brutto.

- Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie – 600,00 zł netto, 738,00 zł brutto.

- Ponowne plombowanie wodomierza – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.
- Demontaż wodomierza na życzenie klienta – 150,00 zł netto, 184,50 zł brutto.

- Wymiana wodomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem – 200,00 zł netto, 246,00 zł brutto + koszt materiałów (w przypadku nieuzasadnionej reklamacji).

- Wymiana uszkodzonego z winy klienta wodomierza – 220,00 zł netto, 270,60 zł brutto + koszt materiałów.

- Montaż uszkodzonej przez klienta nakładki radiowej – 262,60 zł netto, 323,00 zł brutto + koszt materiałów.

- Zamknięcie dopływu wody lub wznowienie dopływu wody do posesji na życzenie klienta – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.

- Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności – 350,00 zł netto, 430,50 zł brutto.

- Montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej dostosowanego do systemu zdalnego odczytu (koszt obejmuje wodomierz DN 15 lub DN 20, nakładka radiowa, robocizna) – 320,00 zł  netto, 393,60 zł brutto + koszt materiałów dodatkowych.

 

Ceny usług działu Energetyki Cieplnej:

- Ponowne plombowanie ciepłomierza – 500 zł netto, 615,00 zł brutto
- Za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez Sprzedawcę przy wstrzymaniu dostawy ciepła – 1000,00 netto, 1230,00 brutto.
- Wymiana ciepłomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem – 200,00 zł netto, 246,00vzł brutto + koszt materiałów (w przypadku nieuzasadnionej reklamacji).
- Wymiana uszkodzonego z winy klienta ciepłomierza – 220,00 zł netto, 270,60 zł brutto + koszt materiałów.
- Zamknięcie dopływu ciepła lub wznowienie dopływu ciepła do posesji na życzenie klienta –100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.
- Przywrócenie dostawy ciepła po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności – 350,00 zł netto, 430,50 zł brutto.
- Wysokość stawki jednostkowej roboczogodziny:
a) za pierwszą godzinę interwencji 200.00 zł netto, 246,00 zł brutto
b) za każde następne trzydzieści minut interwencji 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto