Cennik 3

 

CENNIK PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2021 ROKU

 

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOSZY

-           odpady komunalne zmieszane

 

 

GMINA

120 LITRÓW NETTO

120 LITRÓW BRUTTO

240 LITRÓW NETTO

240 LITRÓW BRUTTO

1100 LITRÓW NETTO

1100 LITRÓW BRUTTO

MIASTO LIPNO

29,63

32,00

55,56

60,00

185,19

200,00

KIKÓŁ, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, MIASTO I GMINA SKĘPE

35,19

38,00

66,67

72,00

222,22

240,00

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOSZY

-          odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

 

 

GMINA

120 LITRÓW NETTO

120 LITRÓW BRUTTO

240 LITRÓW NETTO

240 LITRÓW BRUTTO

1100 LITRÓW NETTO

1100 LITRÓW BRUTTO

MIASTO LIPNO

9,26

10,00

16,67

18,00

55,56

60,00

KIKÓŁ, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, MIASTO I GMINA SKĘPE, GÓRZNO

18,52

20,00

27,78

30,00

74,07

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI – KONTENERY  *

 

 

GMINA

 

NETTO

 

BUTTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) NETTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) BRUTTO

KP 7 MIASTO LIPNO

555,56

600,00

81,30

100,00

KP 7 GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, CHROSTKOWO, WIELGIE

648,15

700,00

81,30

100,00

KP 7 ZBÓJNO, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, FABIANKI, BARTNICZKA, BRZOZIE, GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO

740,74

800,00

81,30

100,00

KP 16

1851,85,00

2000,00

162,60

200,00

 
 
Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze KP7 przekroczą wagę 1,50 tony, wówczas
za każde kolejne  (pełne) 100kg nadwyżki naliczana jest dopłata w wysokości 50zł brutto.
 
 
 
Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze KP16 przekroczą wagę 3,50 tony, wówczas
za każde kolejne  (pełne) 100kg nadwyżki naliczana jest dopłata w wysokości 50zł brutto.

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI  M³

GMINA

NETTO

BRUTTO

MIASTO LIPNO

185,19

200,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE, ZBÓJNO, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ,  FABIANKI, BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO

222,22

240,00

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

WIELKOŚĆ OSADNIKA W M³

NETTO

BRUTTO

3m³

129,63

140,00

4m³

148,15

160,00

5m³

166,67

180,00

6m³

185,19

200,00

7m³

203,70

220,00

8m³

222,22

240,00

DOJAZD DOLICZANY DO USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

GMINA

NETTO

BRUTTO

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

32,52

40,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, FABIANKI, CHROSTKOWO

56,91

70,00

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, BARTNICZKA, BRZOZIE, GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO,

81,30

100,00

 

Opłata za wystawienie upomnienia – 6,00 zł

 

STAWKI OPŁAT ZA OMIOT

 

STANDARD  I

   Okres wiosna – lato – jesień           utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (dwa razy w tygodniu).

                                                           1,98 zł/m² netto, 2,13 zł/m² brutto

 

   Okres zima                                      utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

                                                           2,64 zł/m² netto, 2,85 zł/m² brutto

           

STANDARD  II

   Okres – wiosna – lato – jesień        utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (raz w tygodniu).

                                                           1,03 zł/m² netto, 1,11 zł/m² brutto

  

   Okres -  zima                                  utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

                                                           1,32 zł/m² netto, 1,42 zł/m² brutto

 

STANDARD  III

   Okres – wiosna -lato – jesień          utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości  (raz na dwa tygodnie).

                                                           0,52 zł/m² netto, 0,56 zł/m² brutto

 

   Okres – zima                                   utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi  warunkami atmosferycznymi.

                                                           1,32 zł/m² netto,  1,42 zł/m² brutto

 

STAWKI NETTO ZA WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU

 

NAZWA

PRACA/1H NETTO

PRACA/1H BRUTTO

POSTOJOWE/

1H NETTO

POSTOJOWE/

1H BRUTTO

Agregat prądotwórczy

spalinowy

60,00

73,80

20,00

24,60

Młot do kucia elektryczny

70,00

86,10

20,00

24,60

Ubijak spalinowy

60,00

73,80

20,00

24,60

Piła spalinowa do nawierzchni

80,00

98,40

20,00

24,60

Agregat spalinowy elektryczny + młot

100,00

123,00

20,00

24,60

Agregat hydrauliczny z osprzętem (młot do kucia, przecinarka, pompa)

80,00

98,40

20,00

24,60

Kosiarka samobieżna (traktor)

60,00 + dojazd

73,80 + dojazd

-

-

Samochód samowyładowczy

100,00 + dojazd

123,00 + dojazd

50,00

61,50

Ładowarka – ( min.1godzina)

120,00 + dojazd

 

60,00

73,80

Ciągnik URSUS

60,00 + dojazd

73,80 + dojazd

30,00

36,90

Ciągnik PRONAR

80,00 + dojazd

98,40 + dojazd

40,00

49,20

DT 75

150,00 + dojazd

184,50

50,00

61,50

Kosiarka

40,00

49,20

-

-

Piła spalinowa

40,00

49,20

-

-

Podkaszarka

40,00

49,20

-

-

Zagęszczarka/ ubijak

60,00

73,80

20,00

24,60

Betoniarka

50,00

 

-

-

Koparko-Ładowarka (min 1 godz.)

100,00 + dojazd

123,00 + dojazd

50,00

61,50

Samochód

dostawczy – do 3,5t

60,00 + dojazd

73,80 + dojazd

30,00

36,90

Zamiatarka

Jonson

100,00 + dojazd

123,00 + dojazd

30,00

36,90

Usługa

odśnieżania

Pługo-Solarka

250,00

307,50

50,00

61,50

Dojazd – 3,50 zł netto, 4,30zł brutto.

Dojazd samochód dostawczy do 3,5t – 1,50 zł netto, 1,84 zł brutto.

 

 

Cennik zagospodarowania odpadów na rok 2020:

Kod odpadu, nazwa                                                                            Cena zł netto/Mg           Cena zł brutto/Mg

02 02 03 – Surowce i produkty nie nadające się do spożycia                      300,00                                  324,00

i przetwórstwa

02 03 04 – Surowce i produkty nie nadające się do spożycia                      130,00                                  140,00

 i przetwórstwa

10 01 01 – Żużle , popioły paleniskowe i pyły z kotłów                                 200,00                                  216,00

 (z wyłączeniem pyłów z kotłów w 10 01 04)

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury                                                    50,00                                     54,00

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych                                              50,00                                     54,00

15 01 03 – Opakowania z drewna                                                                  50,00                                     54,00

15 01 04 – Opakowania z metali                                                                     50,00                                     54,00

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe                                                     50,00                                     54,00

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe                                               400,00                                  432,00

15 01 07 – Opakowania ze szkła                                                                    50,00                                     54,00

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów                                                                520,00                                  561,60

16 01 03 – Zużyte opony

                   małe, osobowe                                                                            400,00                                  432,00

                   rolnicze, budowlane                                                                      900,00                                  972,00

17 01 01 – Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórki i                                   60,00                                     64,80

remontów

17 01 02 – Gruz ceglany                                                                                   60,00                                     64,80

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i                                     520,00                                  561,60

elementów

17 02 01 – Drewno                                                                                          520,00                                  561,60

17 02 03 – Tworzywa sztuczne                                                                         520,00                                  561,60

17 03 80 – Odpadowa papa                                                                             1000,00                                1080,00

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż                                                60,00                                     64,80

wymienione w 17 05 03

 

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów                                          520,00                                  561,60

i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 08 01 – Skratki                                                                                              200,00                                  216,00

19 08 02 – Zawartość piaskowników                                                                   200,00                                  216,00

19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe                                        200,00                                  216,00

19 12 08 – Tekstylia                                                                                           200,00                                  216,00

20 01 01 – Papier i tektura                                                                                   50,00                                     54,00

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji                                       400,00                                  432,00

20 01 10 – Odzież                                                                                                520,00                                  561,60

20 01 11 – Tekstylia                                                                                             520,00                                  561,60

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31                                                1200,00                                1296,00

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33                                            1500,00                                1620,00

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

inne niż wymione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,                                             200,00                                  216,00

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne kompletne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne niekompletne                                 400,00                                  432,00

20 01 39 – Tworzywa sztuczne                                                                          400,00                                  432,00

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób                                 200,00                                  216,00

selektywny

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji                                                       400,00                                  432,00

20 02 02 – Gleba i ziemia w tym kamienie                                                             50,00                                     54,00

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne                              520,00                                  561,60

20 03 02 - Odpday z targowisk                                                                          520,00                                  561,60

20 03 03- Odpady z czyszczenia ulic i placów                                                     520,00                                  561,60

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe                                                               520,00                                  561,60

20 03 99 – Odpady komunalne nie wymienione w innych                                  520,00                                  561,60

podgrupach

 

 

STAWKI OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ:

Ceny dostarczonej wody:

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,55 zł/m³ netto, 3,83 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

Ceny za odprowadzane ścieki:

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,84 zł/m³ netto, 4,15 zł/m³ brutto

Grupa 2 - przemysłowi odbiorcy usług – 5,10 zł/m³ netto, 5,51 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

 

Ceny za zrzut ścieków:

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 11,00 zł/m³ netto, 11,88 zł/m³ brutto – przy ściekach spełniających parametry określone w umowie.

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 21,00 zł/m³ netto, 22,68 zł/m³ brutto – przy ściekach niespełniających parametrów określonych w umowie.

 

Oczyszczenie zbiornika przydomowej oczyszczalni 292,69 zł netto, 360,00 brutto plus dojazd zgodnie z tabelą dojazdów do usługi wywozu nieczystości płynnych.

 

 

STAWKI NETTO PRACY SPRZĘTU „DAF WUKO”

 

NETTO

BRUTTO

DOJAZD NETTO

DOJAZD BRUTTO

Prace wykonywane w obrębie miasta Lipna w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy do 0,5 godziny

100,00

123,00

-

 

Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy powyżej 0,5 godziny

180,00

221,40

3,50

4,30

Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy powyżej 3 godzin

150,00

184,50

3,50

4,30

Prace wykonywane w dni robocze po godzinie 15.00 oraz dni wolne od pracy – minimalna stawka 1 godziny

220,00

270,60

3,50

4,30

 

 

CENY USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ DZIAŁ WODNO-KANALIZACYJNY:

- Wydanie warunków technicznych – 50,00 zł netto, 61,50 zł brutto.
- Włączenie przyłącza wodociągowego poprzez nawiertkę – 200,00 zł netto, 246,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
- Włączenie do sieci wodociągowej poprzez trójnik – 500,00 zł netto, 615,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
- Odbiór wodomierza, rejestracja plombowanie, montaż nakładki do zdalnego odczytu – 210,00 zł netto, 258,30 zł brutto.
- Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego wykonanego przez użytkownika – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.
- Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego wykonanego przez użytkownika – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.

- Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie – 150,00 zł netto, 184,50 zł brutto.

- Ponowne plombowanie wodomierza – 40,00 zł netto, 49,20 zł brutto.
- Demontaż wodomierza na życzenie klienta – 70,00 zł netto, 86,10 zł brutto.

- Wymiana wodomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem – 80,00 zł netto, 98,40 zł brutto  + koszt materiałów (w przypadku nieuzasadnionej reklamacji).

- Wymiana uszkodzonego z winy klienta wodomierza – 80,00 zł netto, 98,40 zł brutto + koszt materiałów.

- Montaż uszkodzonej przez klienta nakładki radiowej – 70,00 zł netto, 86,10 zł brutto + koszt materiałów.

- Zamknięcie dopływu wody lub wznowienie dopływu wody do posesji na życzenie klienta – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.

- Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności – 250,00 zł netto, 307,50 zł brutto.

- Montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej dostosowanego do systemu zdalnego odczytu ( koszt obejmuje wodomierz DN 15 lub DN 20, nakładka radiowa, robocizna) – 320,00 zł  netto, 393,60 zł brutto + koszt materiałów dodatkowych.

- Wymiana wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej z tradycyjnego na wodomierz przystosowany do zdalnego odczytu ( koszt obejmuje demontaż wodomierza tradycyjnego, montaż wodomierza przystosowanego do zdalnego odczytu DN 15 lub DN 20 wraz z nakładką radiową) – 280,00 zł netto, 344,40 zł brutto.

- Wymiana wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej przystosowanego do zdalnego odczytu ( koszt obejmuje demontaż wodomierza , montaż wodomierza przystosowanego do zdalnego odczytu DN 15 lub DN 20, przeprogramowanie nakładki radiowej) – 140,00 zł netto, 172,20 zł brutto.

 

Analizy ścieków wykonywane przez laboratorium PUK w Lipnie Sp. z o.o.:

ChZT                                                 45,00 zł netto              55,35 zł brutto

Azot ogólny                                       40,00 zł netto              49,20 zł brutto

Azot amonowy                                   30,00 zł netto              36,90 zł brutto

Fosfor ogólny                                     30,00 zł netto              36,90 zł brutto

pH                                                      10,00 zł netto              12,30 zł brutto

Zawiesina ogólna                               30,00 zł netto              36,90 zł brutto

Pobór prób                                         20,00 zł netto              24,60 zł brutto

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie © 2020. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.