Cennik 3

 

CENNIK PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020 ROKU

 

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOSZY
 – odpady komunalne ZMIESZANE

 

 

GMINA

120 LITRÓW NETTO

120 LITRÓW BRUTTO

240 LITRÓW NETTO

240 LITRÓW BRUTTO

1100 LITRÓW NETTO

1100 LITRÓW BRUTTO

MIASTO LIPNO BEZ SEGREGACJI

25,93

28,00

37,04

40,00

138,89

150,00

MIASTO LIPNO Z SEGREGACJĄ

12,96

14,00

20,37

22,00

74,07

80,00

KIKÓŁ, CHROSTKOWO, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, BRZOZIE, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, MIASTO I GMINA SKĘPE, GÓRZNO

29,63

32,00

37,04

40,00

120,37

130,00

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOSZY
 – odpady komunalne ZBIERANE SELEKTYWNIE

 

 

GMINA

120 LITRÓW NETTO

120 LITRÓW BRUTTO

240 LITRÓW NETTO

240 LITRÓW BRUTTO

1100 LITRÓW NETTO

1100 LITRÓW BRUTTO

MIASTO LIPNO

5,56

6,00

7,41

8,00

35,19

38,00

KIKÓŁ, CHROSTKOWO, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, BRZOZIE, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, MIASTO I GMINA SKĘPE, GÓRZNO

16,67

18,00

23,15

25,00

62,96

68,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI - KONTENERY

 

 

GMINA

 

NETTO

 

BUTTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) NETTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) BRUTTO

KP 7 MIASTO LIPNO

462,96

500,00

81,30

100,00

KP 7 GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, CHROSTKOWO, WIELGIE

555,56

600,00

81,30

100,00

KP 7 ZBÓJNO, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, TŁUCHOWO, FABIANKI, OSIEK, RADOMIN, BRZUZE, MIASTO I GMINA RYPIN, SKRWILNO, WĄPIELSK, BARTNICZKA, BRZOZIE, MIASTO I GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO, ŚWIEDZIEBNIA

648,15

700,00

81,30

100,00

KP 16

1851,85,00

2000,00

162,60

200,00

 

*Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze przekroczą wagę 1,5 tony, wówczas
za każde kolejne 100kg nadwyżki dopłata w wysokości 50zł brutto.

 

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY

RODZAJ KOSZA

NETTO

BRUTTO

140 LITRÓW

81,30

100,00

240 LITROW

113,821

140,00

1100 LITRÓW

532,79

655,33

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI  M³

GMINA

NETTO

BRUTTO

MIASTO LIPNO

74,07

80,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, CHROSTKOWO, WIELGIE, ZBÓJNO, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, TŁUCHOWO, ROGOWO, FABIANKI, OSIEK, RADOMIN, BRZUZE, MIASTO I GMINA RYPIN, SKRWILNO, WĄPIELSK, BARTNICZKA, BRZOZIE, MIASTO I GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO, ŚWIEDZIEBNIA

120,37

130,00

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

WIELKOŚĆ OSADNIKA W M³

NETTO

BRUTTO

3m³

111,12

120,00

4m³

125,00

135,00

5m³

138,89

150,00

6m³

152,78

165,00

7m³

166,67

180,00

8m³

180,56

195,00

DOJAZD DOLICZANY DO USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

GMINA

NETTO

BRUTTO

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, CHROSTKOWO, WIELGIE

32,52

40,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, TŁUCHOWO, FABIANKI, OSIEK, RADOMIN, BRZUZE, MIASTO I GMINA RYPIN, SKRWILNO, WĄPIELSK

56,91

70,00

DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, BARTNICZKA, BRZOZIE, MIASTO I GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO, ŚWIEDZIEBNIA

81,30

100,00

 

Opłata za wystawienie upomnienia – 6,00 zł

 

STAWKI OPŁAT ZA OMIOT

 

STANDARD  I

   Okres wiosna – lato – jesień           utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (dwa razy w tygodniu).

                                                           1,98 zł/m² netto, 2,13 zł/m² brutto

 

   Okres zima                                      utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

                                                           2,64 zł/m² netto, 2,85 zł/m² brutto

           

STANDARD  II

   Okres – wiosna – lato – jesień        utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (raz w tygodniu).

                                                           1,03 zł/m² netto, 1,11 zł/m² brutto

  

   Okres -  zima                                  utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

                                                           1,32 zł/m² netto, 1,42 zł/m² brutto

 

STANDARD  III

   Okres – wiosna -lato – jesień          utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości  (raz na dwa tygodnie).

                                                           0,52 zł/m² netto, 0,56 zł/m² brutto

 

   Okres – zima                                   utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi  warunkami atmosferycznymi.

                                                           1,32 zł/m² netto,  1,42 zł/m² brutto

 

STAWKI NETTO ZA WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU

 

NAZWA

PRACA/1H NETTO

PRACA/1H BRUTTO

POSTOJOWE/

1H NETTO

POSTOJOWE/

1H BRUTTO

Agregat prądotwórczy

spalinowy

60,00

73,80

20,00

24,60

Młot do kucia elektryczny

70,00

86,10

20,00

24,60

Ubijak spalinowy

60,00

73,80

20,00

24,60

Piła spalinowa do nawierzchni

80,00

98,40

20,00

24,60

Agregat spalinowy elektryczny + młot

100,00

123,00

20,00

24,60

Agregat hydrauliczny z osprzętem (młot do kucia, przecinarka, pompa)

80,00

98,40

20,00

24,60

Kosiarka samobieżna (traktor)

60,00 + dojazd

73,80 + dojazd

-

-

Samochód samowyładowczy

100,00 + dojazd

123,00 + dojazd

50,00

61,50

Ładowarka – ( min.1godzina)

120,00 + dojazd

 

60,00

73,80

Ciągnik URSUS

60,00 + dojazd

73,80 + dojazd

30,00

36,90

Ciągnik PRONAR

80,00 + dojazd

98,40 + dojazd

40,00

49,20

DT 75

150,00 + dojazd

184,50

50,00

61,50

Kosiarka

40,00

49,20

-

-

Piła spalinowa

40,00

49,20

-

-

Podkaszarka

40,00

49,20

-

-

Zagęszczarka/ ubijak

60,00

73,80

20,00

24,60

Betoniarka

50,00

 

-

-

Koparko-Ładowarka (min 1 godz.)

100,00 + dojazd

123,00 + dojazd

50,00

61,50

Samochód

dostawczy – do 3,5t

60,00 + dojazd

73,80 + dojazd

30,00

36,90

Zamiatarka

Jonson

100,00 + dojazd

123,00 + dojazd

30,00

36,90

Usługa

odśnieżania

Pługo-Solarka

250,00

307,50

50,00

61,50

Dojazd – 3,50 zł netto, 4,30zł brutto.

Dojazd samochód dostawczy do 3,5t – 1,50 zł netto, 1,84 zł brutto.

 

 

PRZYJĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W RIPOK:

 

Kod odpadu, nazwa

Cena zł netto/Mg

Cena zł brutto/Mg

02 01 04 – Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

300,00

324,00

02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej

130,00

140,40

02 01 99 – Inne niewymienione odpady

300,00

324,00

02 01 03 – Odpadowa masa roślinna

130,00

140,40

02 01 06 – Odchody zwierzęce

300,00

324,00

02 01 83 – Odpady z upraw hydroponicznych

300,00

324,00

02 02 01 – Odpady z mycia i przygotowania surowców

300,00

324,00

02 02 03 – Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

300,00

324,00

02 02 04 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

115,00

124,20

02 03 01 – Szlamy z mycia, oczyszczania,obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

300,00

324,00

02 03 04 – Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

130,00

140,40

02 03 05 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

115,00

124,20

02 03 80 – Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

300,00

324,00

02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych

300,00

324,00

02 03 82 – Odpady tytoniowe

300,00

324,00

02 04 80 – Wysłodki

300,00

324,00

02 06 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa

300,00

324,00

02 06 80 – Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

300,00

324,00

02 07 01 – Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

300,00

324,00

02 07 80 – Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

300,00

324,00

03 01 01 – Odpady z kory i korka

115,00

124,20

03 01 05 – Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

300,00

324,00

03 01 81 – Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

300,00

324,00

03 03 01 – Odpady z kory i drewna

130,00

140,40

03 03 07 – Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

300,00

324,00

03 03 08 – Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

300,00

324,00

04 02 09 – Odpady materiałów złożonych (np.tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

300,00

324,00

04 02 10 – Substancje organiczne z produktów naturalnych (np.tłuszcze, woski)

300,00

324,00

04 02 21 – Odpady z nieprzetworzonych włokien tekstylnych

300,00

324,00

04 02 22 – Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

300,00

324,00

07 02 13 – Odpady z tworzyw sztucznych

300,00

324,00

07 02 80 – Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

300,00

324,00

07 02 99 – Inne niewymienione odpady

300,00

324,00

08 03 18 – Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

300,00

324,00

10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłaczeniem pyłów z kotłów w 10 01 04)

120,00

129,60

10 12 08 – Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana

60,00

64,80

12 01 05 – Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

300,00

324,00

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

50,00

54,00

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

50,00

54,00

15 01 03 – Opakowania z drewna

50,00

54,00

15 01 04 – Opakowania z metali

50,00

54,00

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

50,00

54,00

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

120,00

129,60

15 01 07 – Opakowania ze szkła

50,00

54,00

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

300,00

324,00

15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

300,00

324,00

16 01 03 – Zużyte opony

             małe, osobowe

             rolnicze, budowlane

 

600,00

800,00

 

648,00

864,00

16 01 19 – Tworzywa sztuczne

300,00

324,00

16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

50,00

54,00

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

115,00

124,20

17 01 01 – Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórki i remontów

60,00

64,80

17 01 02 – Gruz ceglany

60,00

64,80

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

60,00

64,80

17 01 07 – Odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

60,00

64,80

17 01 80 – Ex tynki

60,00

64,80

17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg (ex nie zawierające asfaltu)

60,00

64,80

17 02 01 – Drewno

60,00

64,80

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

120,00

129,60

17 03 80 – Odpadowa papa

370,00

399,60

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

60,00

64,80

17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

60,00

64,80

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

60,00

64,80

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

370,00

399,60

19 08 01 – Skratki

115,00

124,20

19 08 02 – Zawartość piaskowników

115,00

124,20

19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

125,00

135,00

19 09 01 – Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

125,00

135,00

19 12 01 – Papier i tektura

50,00

54,00

19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma

50,00

54,00

19 12 07 – Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

50,00

54,00

19 12 08 – Tekstylia

130,00

140,40

19 12 09 – Minerały (np. piasek, kamienie)

10,00

10,80

19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne)

10,00

10,80

19 12 12 – Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

340,00

367,20

20 01 01 – Papier i tektura

50,00

54,00

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

120,00

129,60

20 01 10 – Odzież

130,00

140,40

20 01 11 – Tekstylia

300,00

324,00

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

230,00

248,40

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

290,00

313,20

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33

50,00

54,00

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 ,

120,00

129,60

20 01 38 – Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

50,00

 

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

120,00

129,60

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

120,00

129,60

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

120,00

129,60

20 02 02 – Gleba i ziemia w tym kamienie

50,00

54,00

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

370,00

399,60

20 03 02 – Odpady z targowisk

300,00

324,00

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

300,00

324,00

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości

125,00

135,00

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

370,00

399,60

 

 

STAWKI OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ:

Ceny dostarczonej wody:

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,28 zł/m³ netto, 3,54 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

Ceny za odprowadzane ścieki:

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,55 zł/m³ netto, 3,83 zł/m³ brutto

Grupa 2 - przemysłowi odbiorcy usług – 4,72 zł/m³ netto, 5,10 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

 

Ceny za zrzut ścieków:

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 11,00 zł/m³ netto, 11,88 zł/m³ brutto – przy ściekach spełniających parametry określone w umowie.

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 21,00 zł/m³ netto, 22,68 zł/m³ brutto – przy ściekach niespełniających parametrów określonych w umowie.

 

Oczyszczenie zbiornika przydomowej oczyszczalni 292,69 zł netto, 360,00 brutto plus dojazd zgodnie z tabelą dojazdów do usługi wywozu nieczystości płynnych.

 

 

STAWKI NETTO PRACY SPRZĘTU „DAF WUKO”

 

NETTO

BRUTTO

DOJAZD NETTO

DOJAZD BRUTTO

Prace wykonywane w obrębie miasta Lipna w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy do 0,5 godziny

100,00

123,00

-

 

Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy powyżej 0,5 godziny

180,00

221,40

3,50

4,30

Prace wykonywane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy powyżej 3 godzin

150,00

184,50

3,50

4,30

Prace wykonywane w dni robocze po godzinie 15.00 oraz dni wolne od pracy – minimalna stawka 1 godziny

220,00

270,60

3,50

4,30

 

 

CENY USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ DZIAŁ WODNO-KANALIZACYJNY:

- Wydanie warunków technicznych – 50,00 zł netto, 61,50 zł brutto.
- Włączenie przyłącza wodociągowego poprzez nawiertkę – 200,00 zł netto, 246,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
- Włączenie do sieci wodociągowej poprzez trójnik – 500,00 zł netto, 615,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
- Odbiór wodomierza, rejestracja plombowanie, montaż nakładki do zdalnego odczytu – 210,00 zł netto, 258,30 zł brutto.
- Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego wykonanego przez użytkownika – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.
- Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego wykonanego przez użytkownika – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.

- Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie – 150,00 zł netto, 184,50 zł brutto.

- Ponowne plombowanie wodomierza – 40,00 zł netto, 49,20 zł brutto.
- Demontaż wodomierza na życzenie klienta – 70,00 zł netto, 86,10 zł brutto.

- Wymiana wodomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem – 80,00 zł netto, 98,40 zł brutto  + koszt materiałów (w przypadku nieuzasadnionej reklamacji).

- Wymiana uszkodzonego z winy klienta wodomierza – 80,00 zł netto, 98,40 zł brutto + koszt materiałów.

- Montaż uszkodzonej przez klienta nakładki radiowej – 70,00 zł netto, 86,10 zł brutto + koszt materiałów.

- Zamknięcie dopływu wody lub wznowienie dopływu wody do posesji na życzenie klienta – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.

- Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności – 250,00 zł netto, 307,50 zł brutto.

- Montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej dostosowanego do systemu zdalnego odczytu ( koszt obejmuje wodomierz DN 15 lub DN 20, nakładka radiowa, robocizna) – 320,00 zł  netto, 393,60 zł brutto + koszt materiałów dodatkowych.

- Wymiana wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej z tradycyjnego na wodomierz przystosowany do zdalnego odczytu ( koszt obejmuje demontaż wodomierza tradycyjnego, montaż wodomierza przystosowanego do zdalnego odczytu DN 15 lub DN 20 wraz z nakładką radiową) – 280,00 zł netto, 344,40 zł brutto.

- Wymiana wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej przystosowanego do zdalnego odczytu ( koszt obejmuje demontaż wodomierza , montaż wodomierza przystosowanego do zdalnego odczytu DN 15 lub DN 20, przeprogramowanie nakładki radiowej) – 140,00 zł netto, 172,20 zł brutto.

 

Analizy ścieków wykonywane przez laboratorium PUK w Lipnie Sp. z o.o.:

ChZT                                                 45,00 zł netto              55,35 zł brutto

Azot ogólny                                       40,00 zł netto              49,20 zł brutto

Azot amonowy                                   30,00 zł netto              36,90 zł brutto

Fosfor ogólny                                     30,00 zł netto              36,90 zł brutto

pH                                                      10,00 zł netto              12,30 zł brutto

Zawiesina ogólna                               30,00 zł netto              36,90 zł brutto

Pobór prób                                         20,00 zł netto              24,60 zł brutto

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie © 2019. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.