Fantom dla ZST W Lipnie

W siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z .o.o. Prezes Marcin
Kawczyński przekazał Dyrektorowi ZST w Lipnie – Januszowi Wacławikowi i nauczycielowi –
Danielowi Szwajkowskiemu, fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Pozyskany sprzęt będzie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli podczas zajęć z
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przekazany fantom ma technologie QCPR,
która pozwala na bieżąca kontrolę poprawności wykonywania RKO poprzez połączenie z
urządzeniem mobilnym.