Cenniki

CENNIK PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE

SP. Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD 01.07.2022 ROKU

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI – KONTENERY * **

GMINA

NETTO

BUTTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) NETTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) BRUTTO

KP 7* MIASTO LIPNO

740,74

800,00

121,95

150,00

KP 7* GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, CHROSTKOWO, WIELGIE

925,93

1000,00

121,95

150,00

KP 7* ZBÓJNO, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, FABIANKI, BARTNICZKA, BRZOZIE, GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO

1111,11

1200,00

121,95

150,00

KP 16**

2314,81

2500,00

243,90

300,00

*Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze KP7 przekroczą wagę 1,00 tony, wówczas za każde kolejne (pełne) 100kg nadwyżki naliczana jest dopłata w wysokości 70zł brutto.

**Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze KP16 przekroczą wagę 3,00 ton, wówczas za każde kolejne  (pełne) 100kg nadwyżki naliczana jest dopłata w wysokości 100 zł brutto.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

TEREN/WIELKOŚĆ OSADNIKA

3M3

4M3

5M3

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

148,15

160,00

166,67

180,00

185,19

200,00

Gmina Lipno, Kikół, Miasto i Gmina Skępe, Wielgie

217,59

235,00

236,11

255,00

254,63

275,00

Zbójno, Fabianki, Bobrowniki, Chrostkowo

259,26

280,00

277,78

300,00

296,30

320,00

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina Górzno

300,93

325,00

319,44

345,00

337,96

365,00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

TEREN/WIELKOŚĆ OSADNIKA

6M3

7M3

8M3

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

203,70

220,00

222,20

240,00

240,74

260,00

Gmina Lipno, Kikół, Miasto i Gmina Skępe, Wielgie

273,15

295,00

291,67

315,00

310,19

335,00

Zbójno, Fabianki, Bobrowniki, Chrostkowo

314,81

340,00

333,33

360,00

351,85

380,00

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina Górzno

356,48

385,00

375,00

405,00

393,52

425,00

OMIOT ULIC

STANDARD I

Okres wiosna – lato – jesień utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (dwa razy w tygodniu).

2,38 zł/m² netto, 2,58 zł/m² brutto

Okres zima utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

3,17 zł/m² netto, 3,42 zł/m² brutto

STANDARD II

Okres – wiosna – lato – jesień utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie,

zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości

(raz w tygodniu).

1,24 zł/m² netto, 1,34 zł/m² brutto

Okres – zima utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

1,58 zł/m² netto, 1,71 zł/m² brutto

STANDARD III

Okres – wiosna -lato – jesień utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (raz na dwa tygodnie).

0,62 zł/m² netto, 0,67 zł/m² brutto

Okres – zima utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

1,58 zł/m² netto, 1,71 zł/m² brutto

WYWÓZ ODPADÓW M3

GMINA

DO 1 M3 (WARTOŚĆ USŁUGI STAŁA BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW)

POWYŻEJ 1 M3 (WARTOŚĆ USŁUGI ZALEŻNA OD ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

MIASTO LIPNO

324,07

350,00

324,07

350,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

393,52

425,00

393,52

425,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, FABIANKI, CHROSTKOWO

435,19

470,00

435,19

470,00

BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, MIASTO I GMINA GÓRZNO

476,85

515,00

476,85

515,00

WYWÓZ PAPY ODPADOWEJ

GMINA

WAGA DO 200 KG (WARTOŚĆ USŁUGI STAŁA BEZ WZGLĘDU NA MASĘ ODEBRANYCH ODPADÓW)

WAGA POWYŻEJ 200 KG (WARTOŚĆ USŁUGI ZALEŻNA OD WAGI ODEBRANYCH ODPADÓW)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

MIASTO LIPNO

300,00

324,00

1500,00

1620,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

369,44

399,00

1569,44

1695,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, FABIANKI, CHROSTKOWO

411,11

444,00

1611,11

1740,00

BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, MIASTO I GMINA GÓRZNO

452,78

489,00

1652,78

1785,00

STAWKI OPŁAT DZIAŁ WODOCIĄGI

PRACA SPRZĘTU „DAF WUKO”

 

Prace wykonane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy do 0,5

godziny.

Prace wykonane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy powyżej 0,5

godziny.

Prace wykonane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy powyżej 3 godzin

Prace wykonane w dni robocze po godzinie 15.00 oraz dni wolne od pracy-minimalna stawka

1 godziny

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

150,00

162,00

280,00

302,40

250,00

270,00

320,00

345,60

Gmina Lipno

219,44

237,00

349,44

377,39

319,44

344,99

379,44

409,79

Kikół, Miasto i Gmina Skępe,

Wielgie

219,44

237,00

349,44

377,39

319,44

344,99

379,44

409,79

Zbójno,

Fabianki,

Bobrowniki,

Chrostkowo

261,11

281,99

391,11

422,39

361,11

389,99

431,11

465,59

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina

Górzno

302,78

327,00

432,78

467,40

402,78

435,00

472,78

510,60

 

PRACA SPRZĘTU „DAF WUKO”

 

Prace wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków – za m3

(minimalnie 2 m3)

Prace wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków + czyszczenie

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

166,67

180,00

414,63

510,00

Gmina Lipno

185,19

200,00

484,07

522,79

Kikół, Miasto i Gmina Skępe,

Wielgie

203,70

220,00

484,07

522,79

Zbójno, Fabianki, Bobrowniki,

Chrostkowo

231,48

250,00

525,74

567,79

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina

Górzno

250,00

270,00

567,41

612,80

Ceny dostarczonej wody:

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,55 zł/m³ netto, 3,83 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

Ceny za odprowadzane ścieki:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,84 zł/m³ netto, 4,15 zł/m³ brutto

Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług – 5,10 zł/m³ netto, 5,51 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

Ceny za zrzut ścieków:

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 22,00 zł/m³ netto, 23,76 zł/m³ brutto – przy ściekach spełniających parametry określone w umowie.

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 42,00 zł/m³ netto, 45,36 zł/m³ brutto – przy ściekach niespełniających parametrów określonych w umowie.

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 60,00 zł/m³ netto, 64,80 zł/m³ brutto – przy ściekach z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ceny usług wodno-kanalizacyjnych:

– Włączenie przyłącza wodociągowego poprzez nawiertkę – 200,00 zł netto, 246,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
– Włączenie do sieci wodociągowej poprzez trójnik – 500,00 zł netto, 615,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
– Odbiór wodomierza, rejestracja plombowanie, montaż nakładki do zdalnego odczytu – 210,00 zł netto, 258,30 zł brutto.
– Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego wykonanego przez użytkownika – 400,00 zł netto, 492,00 zł brutto.
– Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego wykonanego przez użytkownika – 400,00 zł netto, 492,00 zł brutto.

– Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie – 600,00 zł netto, 738,00 zł brutto.

– Ponowne plombowanie wodomierza – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.
– Demontaż wodomierza na życzenie klienta – 150,00 zł netto, 184,50 zł brutto.

– Wymiana wodomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto + koszt materiałów (w przypadku nieuzasadnionej reklamacji).

– Wymiana uszkodzonego z winy klienta wodomierza – 121,95,00 zł netto, 150,00 zł brutto + koszt materiałów.

– Montaż uszkodzonej przez klienta nakładki radiowej – 262,60 zł netto, 323,00 zł brutto + koszt materiałów.

– Zamknięcie dopływu wody lub wznowienie dopływu wody do posesji na życzenie klienta – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.

– Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności – 350,00 zł netto, 430,50 zł brutto.

– Montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej dostosowanego do systemu zdalnego odczytu (koszt obejmuje wodomierz DN 15 lub DN 20, nakładka radiowa, robocizna) – 320,00 zł  netto, 393,60 zł brutto + koszt materiałów dodatkowych.