Cennik firmy

CENNIK PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE

SP. Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD 01.07.2022 ROKU

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOSZY

  • odpady komunalne zmieszane

GMINA

120 LITRÓW NETTO

120 LITRÓW BRUTTO

240 LITRÓW NETTO

240 LITRÓW BRUTTO

1100 LITRÓW NETTO

1100 LITRÓW BRUTTO

MIASTO LIPNO

40,00

43,20

75,00

81,00

290,00

313,20

KIKÓŁ, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, MIASTO I GMINA SKĘPE

51,00

55,08

92,00

99,36

350,00

378,00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOSZY

  • odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

GMINA

120 LITRÓW NETTO

120 LITRÓW BRUTTO

240 LITRÓW NETTO

240 LITRÓW BRUTTO

1100 LITRÓW NETTO

1100 LITRÓW BRUTTO

MIASTO LIPNO

20,00

21,60

37,00

39,96

140,00

151,20

KIKÓŁ, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, MIASTO I GMINA SKĘPE, GÓRZNO

25,00

27,00

45,00

48,60

170,00

183,60

       

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI – KONTENERY * **

GMINA

NETTO

BUTTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) NETTO

DZIERŻAWA (powyżej tygodnia czasu – doliczenie do ceny kontenera) BRUTTO

KP 7* MIASTO LIPNO

740,74

800,00

121,95

150,00

KP 7* GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, CHROSTKOWO, WIELGIE

925,93

1000,00

121,95

150,00

KP 7* ZBÓJNO, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, FABIANKI, BARTNICZKA, BRZOZIE, GMINA BRODNICA, MIASTO I GMINA GÓRZNO

1111,11

1200,00

121,95

150,00

KP 16**

2314,81

2500,00

243,90

300,00

*Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze KP7 przekroczą wagę 1,00 tony, wówczas za każde kolejne (pełne) 100kg nadwyżki naliczana jest dopłata w wysokości 70zł brutto.

 

**Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze KP16 przekroczą wagę 3,00 ton, wówczas za każde kolejne  (pełne) 100kg nadwyżki naliczana jest dopłata w wysokości 100 zł brutto.

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

TEREN/WIELKOŚĆ OSADNIKA

3M3

4M3

5M3

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

148,15

160,00

166,67

180,00

185,19

200,00

Gmina Lipno, Kikół, Miasto i Gmina Skępe, Wielgie

217,59

235,00

236,11

255,00

254,63

275,00

Zbójno, Fabianki, Bobrowniki, Chrostkowo

259,26

280,00

277,78

300,00

296,30

320,00

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina Górzno

300,93

325,00

319,44

345,00

337,96

365,00

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

TEREN/WIELKOŚĆ OSADNIKA

6M3

7M3

8M3

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

203,70

220,00

222,20

240,00

240,74

260,00

Gmina Lipno, Kikół, Miasto i Gmina Skępe, Wielgie

273,15

295,00

291,67

315,00

310,19

335,00

Zbójno, Fabianki, Bobrowniki, Chrostkowo

314,81

340,00

333,33

360,00

351,85

380,00

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina Górzno

356,48

385,00

375,00

405,00

393,52

425,00

OMIOT ULIC

STANDARD I

Okres wiosna – lato – jesień utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (dwa razy w tygodniu).

2,38 zł/m² netto, 2,58 zł/m² brutto

Okres zima utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

3,17 zł/m² netto, 3,42 zł/m² brutto

 

STANDARD II

Okres – wiosna – lato – jesień utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie,

zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości

(raz w tygodniu).

1,24 zł/m² netto, 1,34 zł/m² brutto

 

Okres – zima utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

1,58 zł/m² netto, 1,71 zł/m² brutto

STANDARD III

Okres – wiosna -lato – jesień utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (raz na dwa tygodnie).

0,62 zł/m² netto, 0,67 zł/m² brutto

Okres – zima utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

1,58 zł/m² netto, 1,71 zł/m² brutto

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z CMENTARZY – ZBIÓRKA KONTENEROWA *

GMINA

BIOODPADY

INNE ODPADY KOMUNALNE

DZIERŻAWA (opłata za wynajem kontenera)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

648,15

700,00

925,93

1000,00

121,95

150,00

ZBÓJNO, BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, FABIANKI, MAZOWSZE

833,33

900,00

1111,11

1200,00

121,95

150,00

* Jeżeli odpady znajdujące się w kontenerze przekroczą wagę 1,00 tony, wówczas
za każde kolejne (pełne) 100kg nadwyżki doliczana jest dopłata w wysokości 70zł brutto.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z CMENTARZY – ZBIÓRKA W POJEMNIKACH 1100L.

GMINA

BIOODPADY

INNE ODPADY KOMUNALNE

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE, ZBÓJNO, BARTNICZKA, GMINA BRODNICA

170,00

183,60

350,00

378,00

WYWÓZ ODPADÓW M3

GMINA

DO 1 M3 (WARTOŚĆ USŁUGI STAŁA BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW)

POWYŻEJ 1 M3 (WARTOŚĆ USŁUGI ZALEŻNA OD ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

MIASTO LIPNO

324,07

350,00

324,07

350,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

393,52

425,00

393,52

425,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, FABIANKI, CHROSTKOWO

435,19

470,00

435,19

470,00

BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, MIASTO I GMINA GÓRZNO

476,85

515,00

476,85

515,00

WYWÓZ PAPY ODPADOWEJ

GMINA

WAGA DO 200 KG (WARTOŚĆ USŁUGI STAŁA BEZ WZGLĘDU NA MASĘ ODEBRANYCH ODPADÓW)

WAGA POWYŻEJ 200 KG (WARTOŚĆ USŁUGI ZALEŻNA OD WAGI ODEBRANYCH ODPADÓW)

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

MIASTO LIPNO

300,00

324,00

1500,00

1620,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, MIASTO I GMINA SKĘPE, WIELGIE

369,44

399,00

1569,44

1695,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, FABIANKI, CHROSTKOWO

411,11

444,00

1611,11

1740,00

BARTNICZKA, GMINA BRODNICA, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, MIASTO I GMINA GÓRZNO

452,78

489,00

1652,78

1785,00

Cennik zagospodarowania odpadów na rok 2022:

Kod odpadu, nazwa Cena zł netto/Mg Cena zł brutto/Mg

02 02 03 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia 300,00 324,00

i przetwórstwa

02 03 04 – Surowce i produkty nienadające się do spożycia 300,00 324,00

i przetwórstwa

10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 550,00 594,00

(z wyłączeniem pyłów z kotłów w 10 01 04)

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury 200,00 216,00

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych 200,00 216,00

15 01 03 – Opakowania z drewna 200,00 216,00

15 01 04 – Opakowania z metali 200,00 216,00

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe 200,00 216,00

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe 620,00 660,60

15 01 07 – Opakowania ze szkła 200,00 216,00

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów 1000,00 1080,00

16 01 03 – Zużyte opony:

małe, osobowe 500,00 594,00

rolnicze, budowlane 1500,00 1620,00

17 01 01 – Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórki i 60,00 64,80

remontów

17 01 02 – Gruz ceglany 60,00 64,80

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i 620,00 669,60

elementów

17 02 01 – Drewno 620,00 669,60

17 02 03 – Tworzywa sztuczne 620,00 669,60

17 03 80 – Odpadowa papa 1500,00 1620,00

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż 60,00 64,80

wymienione w 17 05 03

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów 620,00 669,60

i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 08 01 – Skratki 400,00 432,00

19 08 02 – Zawartość piaskowników 400,00 432,00

19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 400,00 432,00

19 12 08 – Tekstylia 1000,00 1080,00

20 01 01 – Papier i tektura 400,00 432,00

20 01 02 – Szkło 400,00 432,00

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 500,00 540,00

20 01 10 – Odzież 1000,00 1080,00

20 01 11 – Tekstylia 1000,00 1080,00

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31 5000,00 5400,00

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33 5000,00 5400,00

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35:

kompletne 200,00 216,00

niekompletne 400,00 432,00

20 01 39 – Tworzywa sztuczne 620,00 669,60

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 400,00 432,00

selektywny

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji 450,00 486,00

20 02 02 – Gleba i ziemia w tym kamienie 60,00 64,80

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 620,00 669,60

20 03 02 – Odpady z targowisk 620,00 669,60

20 03 03- Odpady z czyszczenia ulic i placów 620,00 669,60

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe 900,00 972,00

20 03 99 – Odpady komunalne nie wymienione w innych 620,00 669,60

podgrupach

STAWKI OPŁAT DZIAŁ WODOCIĄGI

PRACA SPRZĘTU „DAF WUKO”

 

Prace wykonane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy do 0,5

godziny.

Prace wykonane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy powyżej 0,5

godziny.

Prace wykonane w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – czas pracy powyżej 3 godzin

Prace wykonane w dni robocze po godzinie 15.00 oraz dni wolne od pracy-minimalna stawka

1 godziny

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

150,00

162,00

280,00

302,40

250,00

270,00

320,00

345,60

Gmina Lipno

219,44

237,00

349,44

377,39

319,44

344,99

379,44

409,79

Kikół, Miasto i Gmina Skępe,

Wielgie

219,44

237,00

349,44

377,39

319,44

344,99

379,44

409,79

Zbójno,

Fabianki,

Bobrowniki,

Chrostkowo

261,11

281,99

391,11

422,39

361,11

389,99

431,11

465,59

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina

Górzno

302,78

327,00

432,78

467,40

402,78

435,00

472,78

510,60

 

 

PRACA SPRZĘTU „DAF WUKO”

 

Prace wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków – za m3

(minimalnie 2 m3)

Prace wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków + czyszczenie

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

Miasto Lipno

166,67

180,00

414,63

510,00

Gmina Lipno

185,19

200,00

484,07

522,79

Kikół, Miasto i Gmina Skępe,

Wielgie

203,70

220,00

484,07

522,79

Zbójno, Fabianki, Bobrowniki,

Chrostkowo

231,48

250,00

525,74

567,79

Dobrzyń nad Wisłą, Bartniczka, Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina

Górzno

250,00

270,00

567,41

612,80

 

Ceny dostarczonej wody:

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,55 zł/m³ netto, 3,83 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

Ceny za odprowadzane ścieki:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług – 3,84 zł/m³ netto, 4,15 zł/m³ brutto

Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług – 5,10 zł/m³ netto, 5,51 zł/m³ brutto

Stawka opłaty abonamentowej – 3,70 zł/miesiąc netto, 4,00 zł/miesiąc brutto

 

Ceny za zrzut ścieków:

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 22,00 zł/m³ netto, 23,76 zł/m³ brutto – przy ściekach spełniających parametry określone w umowie.

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 42,00 zł/m³ netto, 45,36 zł/m³ brutto – przy ściekach niespełniających parametrów określonych w umowie. 

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego 60,00 zł/m³ netto, 64,80 zł/m³ brutto – przy ściekach z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ceny usług wodno-kanalizacyjnych:

– Włączenie przyłącza wodociągowego poprzez nawiertkę – 200,00 zł netto, 246,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
– Włączenie do sieci wodociągowej poprzez trójnik – 500,00 zł netto, 615,00 zł brutto (roboty ziemne i materiał zapewnia klient).
– Odbiór wodomierza, rejestracja plombowanie, montaż nakładki do zdalnego odczytu – 210,00 zł netto, 258,30 zł brutto.
– Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego wykonanego przez użytkownika – 400,00 zł netto, 492,00 zł brutto.
– Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego wykonanego przez użytkownika – 400,00 zł netto, 492,00 zł brutto.

– Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie – 600,00 zł netto, 738,00 zł brutto.

– Ponowne plombowanie wodomierza – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.
– Demontaż wodomierza na życzenie klienta – 150,00 zł netto, 184,50 zł brutto.

– Wymiana wodomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto + koszt materiałów (w przypadku nieuzasadnionej reklamacji).

– Wymiana uszkodzonego z winy klienta wodomierza – 121,95,00 zł netto, 150,00 zł brutto + koszt materiałów.

– Montaż uszkodzonej przez klienta nakładki radiowej – 262,60 zł netto, 323,00 zł brutto + koszt materiałów.

– Zamknięcie dopływu wody lub wznowienie dopływu wody do posesji na życzenie klienta – 100,00 zł netto, 123,00 zł brutto.

– Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności – 350,00 zł netto, 430,50 zł brutto.

– Montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej dostosowanego do systemu zdalnego odczytu (koszt obejmuje wodomierz DN 15 lub DN 20, nakładka radiowa, robocizna) – 320,00 zł  netto, 393,60 zł brutto + koszt materiałów dodatkowych.