ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI
NIEROZPUSZCZALNYCH W
WODZIE

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI NIEROZPUSZCZALNYCH W WODZIE 35,00 PLN

Większość miodów zawiera wodę w granicach 17-18%. Poziom ten zależy od stopnia dojrzałości miodu, pory zbioru i warunków klimatycznych [Ouchemoukh, 2010].

Oznaczenie pH oraz zawartości wolnych kwasów organicznych jest parametrem jakościowym miodów. Według wymagań dopuszcza się, aby zawartość wolnych kwasów wynosiła nie więcej niż 50 mval/kg.

Metoda badawcza: Filtracyjno- Wagowa; wg. Rozporządzenie MRiRW z dn. 14.01.2009 w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem ocen miodu