WNIOSEK DO KOMISJI AKREDYTACYJNEJ ZŁOŻONY!

LABORATORIUM PUK NIEUSTANNIE SIĘ ROZWIJA.

DO SWOJEJ OFERTY PLANUJEMY NIEBAWEM WŁĄCZYĆ BADANIA ŚRODOWISKA PRACY.
WNIOSEK DO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ ZOSTAŁ ZŁOŻONY, A MY PILNIE
PRACUJEMY NAD ROZSZERZANIEM DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ I DOSKONALENIEM

SIĘ W KOLEJNYM OBSZARZE

 

 

 


Jesteśmy tu dla Was

Aby być biegłymi i świadczyć usługi na wysokim poziomie często poddajemy się egzaminom.
Tym razem – badanie biegłości (egzamin) z pobieranie próbek wody do spożycia., a na zdjęciu opalanie kranu przed pobraniem przez próbkobiorcę.


Laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków może wykonywać badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dzięki
temu, że System Zarządzania Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie został
zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie (NR 156/2023 z dnia
19.12.2023).
 
W celu określenia zasad w zakresie działań jakościowych w Laboratorium Zarząd Spółki ustanowił POLITYKĘ JAKOŚCI.