Maria Lewandowska

Kierownik Laboratorium

Pracownie

Pracownia badania ścieków:

Pracownia badania wody:

Pracownia środowiska pracy:

Nasze badania. Twoje wyniki

Innowacje zaczynają się w naszym laboratorium