LICZBA DIASTAZOWA

LICZBA DIASTAZOWA WYKRYWANIE ZAFAŁSZOWANIA MIODU 80,00 PLN

Enzymy występują w miodzie w niewielkich ilościach, ale są jego bardzo ważnymi składnikami, ponieważ decydują o procesach dojrzewania i aktywności biologicznej. Aktywność enzymatyczna maleje podczas długiego przechowywania miodu w niesprzyjających warunkach i jest niższa w miodach fałszowanych inwertem.

Metoda badawcza: Spektrofotometryczna; wg. Rozporządzenie MRiRW z dn. 14.01. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem ocen miodu