Kontakt

LABORATORIUM
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.
ul Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

Maria Lewandowska

Kierownik Laboratorium
Tel. (+48) 533-374-149
e-mail: lewandowska.lab@puklipno.pl

Pracownie

Pracownia badania ścieków:
e-mail: osmanska.lab@puklipno.pl
Pracownia badania wody:
e-mail: mikucka.lab@puklipno.pl
Pracownia środowiska pracy:
e-mail: jedrzejewski.lab@puklipno.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Inspektorem danych osobowych jest osoba z którą można się kontaktować pod adresem e-mail:
przetargi@puklipno.pl

Klauzula informacyjna obsługa umów – do pobrania TU

Klauzula informacyjna gospodarka odpadami i wod-kan – po pobrania TU