Oferta

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach,
  • selektywnej zbiórki odpadów surowcowych,
  • omiotu ulic,
  • odśnieżania ulic w okresie zimowym,
  • wynajmu ładowarek i wywrotek,
  • wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
  • zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków
  • produkcji i dystrybucji energii cieplnej.