Dalsze prace przy rozbudowie sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z

Modernizacja ujęcia wody na ul. Kolejowej - kolejny etap

Trwają prace przy modernizacji SUW Kolejowa