Zmiana cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z