HMF –
HYDROKSYMETYLOFURFURAL

HMF - HYDROKSYMETYLOFURFURAL WYKRYWANIE ZAFAŁSZOWANIA I STARZENIA SIĘ MIODU 75,00 PLN

Zawartość HMF jest powszechnie stosowanym parametrem wskazującym na przegrzewanie, wydłużone przechowywanie oraz zafałszowania miodu np. wysokofruktozowym syropem kukurydzianym. Według wymagań miody nie powinny zawierać więcej niż 40 mg/kg HMF.

Metoda badawcza Spektrofotometryczna; wg. Normy polskiej PN-88/A-77626