Badanie środowiska pracy

Badanie i pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy: pomiar zapylenia, pomiar skuteczności wentylacji, pomiar stężenia substancji toksycznych w powietrzu, pomiar natężenia hałasu i oświetlenia

Prowadzone przez nas pomiary i analizy oparte są na obowiązujących normach i wymaganiach prawnych.

Jakość, precyzję oraz profesjonalizm gwarantuje nam wysokiej klasy, nowoczesny certyfikowany sprzęt oraz kompetentny personel.

OFERTA OBEJMUJE

1) Pomiary hałasu:

a) równoważny poziom dźwięku a,

b) maksymalny poziom dźwięku a,

c) pomiar poziomu ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

2) Pomiary powietrza:

a) stężenie tlenku węgla,

b) zawartość krystalicznej krzemionki (frakcja respirabilna),

c) pobieranie próbek do oceny narażenia metodą dozymetrii indywidualnej,

d) oznaczenie stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia.