ANALIZA PYŁKOWA

ANALIZA PYŁKOWA IDENTYFIKACJA PYŁKÓW DOMINUJĄCYCH 100,00 PLN

Analiza pyłkowa jest powszechnie stosowaną na świecie i zalecaną przez Międzynarodową Komisję ds. Miodu [International Honey Commission – IHC] metodą odwoławczą identyfikującą odmianę miodu. Oznaczenie udziału pyłku przewodniego w miodzie pozwala określić, czy podana przez producenta odmiana miodu (określana nazwą rośliny, z której pochodził nektar), jest zgodna ze stanem faktycznym.

Wyniki w formie tabeli zawierającej procentową ilość zidentyfikowanych pyłków oraz dokumentację graficzną wysłane zostaną w formie e-maila lub pocztą.

Metoda badawcza: Mikroskopowa; wg. Rozporządzenie MRiRW z dn. 14.01.2009 w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem ocen miodu