Akredytacja / ISO

Gwarancja wysokiej jakość usługi oraz wiarygodność wyników badań

Laboratorium PUK chcąc zagwarantować najwyższą jakość wykonywanych badań pracuje nad wdrożenie systemu ISO 17025. Wymagania systemu ISO 17025 są głównie przeznaczone do laboratoriów badawczych w celu potwierdzenia ich kompetencji w zakresie przeprowadzanych badań i pomiarów. Wymagania normy ISO 17025 są zgodne z wymaganiami jakościowymi normy ISO 9001 i stanowią jej szerokie uzupełnienie techniczne.

Wdrożenie systemu ISO 17025 zakończone zostanie złożeniem wniosku do Polskiego Centrum Akredytacji, a następnie po pozytywnej weryfikacji dokumentacji i procedur, wydaniem akredytacji dla naszego laboratorium analitycznego.