Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

  Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp z o.o.

  Nowy most na rzece Mień

  Rozpoczęły się prace przy budowie przeprawy mostowej wykonywanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Miejskim. Inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy ulicami Łączna, Cegielną a Nowym Centrum Lipna. Aktualnie wykonywane są prace przy palowaniu pod fundamenty mostu. Konstrukcja mostu jest wykonana i niebawem będzie ustawiona nad rzeką.

   

  Pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej w Kikole

  Od kilku lat w Zespole Szkół w Kikole „Pierwszy Dzień wiosny” ma charakter ekologiczny. Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie i przedstawił „prelekcję” na temat właściwego gospodarowania odpadami.

  fotografie: SP Kikół

   

  Spotkanie ekologiczne w Łąkiem

  Spotkanie to odbyło sie 21 kwietnia w szkole filialnej w Łąkiem ( szkoła jest filią Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem). Uczestniczyło w tym spotkaniu 28 uczniów z klas 0 - III. Tematyka dotyczyła segregacji odpadów, dbania o to, aby nie zanieczyszczac środowiska naturalnego.

   

  Życzenia

   

  Nowe ceny wody i odprowadzenia ścieków

  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. zawiadamia, że na podstawie art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXII/214/2017 r. Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 r. z dniem 1 maja 2017 r. wprowadzona zostaje nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę:

  Cena za 1m³ dostarczonej wody

   

  1. Gospodarstwa domowe , przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług – 3,24 zł brutto

  2. Stawka opłaty abonamentowej / miesiąc                                                            - 4,00 zł brutto

   Ceny i stawki opłat za odprowadzane ścieki:

  Cena za 1  m³ odprowadzonych ścieków

   

  1. Grupa 1  -  gospodarstwa domowe  i poza przemysłowi odbiorcy usług   - 3,57 zł brutto

  2. Grupa 2  -  przemysłowi odbiorcy usług                                                             - 4,74 zł brutto

  3. Stawka opłaty abonamentowej / miesiąc                                                       - 4,00 zł brutto