ZAWARTOŚĆ WODY

ZAWARTOŚĆ WODY 18 PLN

18,00 PLN

Zawartość wody nie może przekraczać 23% w przypadku miodu wrzosowego i 20% w pozostałych miodach. Większość miodów zawiera wodę w granicach 17-18%. Poziom ten zależy od stopnia dojrzałości miodu, pory zbioru i warunków klimatycznych [Ouchemoukh, 2010].

Zawartość wody w miodzie bada się za pomocą refraktometru optycznego. Wynik wyrażony jest w procentach wagowych. 

Metoda oznaczenia: Refraktometryczna; według Rozporządzenia MRiRW z dn. 14.01.2009 w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem ocen miodu