Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 1. Umowa pożyczki nr PW12016/OA-bsc z 25.07.2012r.

PROJEKT:

Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego etap II- Zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów podłączonych do kotłowni przy ul. Ekologicznej w Lipnie

Kwota pożyczki - netto

1.234.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji netto

1.705.327,40 zł

Termin realizacji

02.05.2012 ÷ 31.03.2013

Osiągnięcie efektu ekologicznego

30.04.2014

 

 1. Umowa pożyczki nr PW 13024/OA-bsc z 10-09-2013r.

PROJEKT:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do Urzędu Miejskiego w Lipnie ul. Plac Dekerta 8

Kwota pożyczki - netto

187.500,00 zł

Całkowity koszt realizacji netto

261.572,38 zł

Termin realizacji

30.07.2013 ÷ 31.10.2013

Osiągnięcie efektu ekologicznego

31.10.2014

 

 1. Umowa pożyczki nr PW 13025/OZ-sk z 10.09.2013r.

PROJEKT:

Budowa placu składowego przeznaczonego do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wiatą zadaszającą boksy, budynkiem portierni oraz wewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lipno ul. Wyszyńskiego na terenie działki nr 278/3

Kwota pożyczki - netto

156.030,00 zł

Całkowity koszt realizacji netto

225.870,34 zł

Termin realizacji

01.08.2013 ÷ 30.04.2014

Osiągnięcie efektu ekologicznego

30.04.2015

 

 

 1. Umowa pożyczki nr PW13050/OZ-sk z 12.12.2013r.

PROJEKT:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zbójnie

Kwota pożyczki - netto

145.750,00 zł

Całkowity koszt realizacji netto

239.653,89 zł

Termin realizacji

 01.10.2013÷ 31.01.2014

Osiągnięcie efektu ekologicznego

31.01.2015

 

 1. Umowa pożyczki nr PW13051/OZ-sk z 12.12.2013r.

PROJEKT:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wielgiem

Kwota pożyczki - netto

150.750,00 zł

Całkowity koszt realizacji netto

205.059,63 zł

Termin realizacji

 01.10.2013÷ 31.01.2014

Osiągnięcie efektu ekologicznego

31.01.2015

 

 1. Umowa pożyczki nr PW 14004/OZ-sk z 06.05.2014r.

PROJEKT:

Budowa hali magazynowo technicznej, modernizacja linii sortowniczej, zakup specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów

Kwota pożyczki - netto

842.000,00zł

Całkowity koszt realizacji netto

2.108.455,56 zł

Termin realizacji

22.12.2011 ÷ 30.11.2014

Osiągnięcie efektu ekologicznego

30.11.2015

. Umowa pożyczki nr PW 14005/OZ-sk z 06.05.2014r.

PROJEKT:

Budowa hali magazynowo technicznej, modernizacja linii sortowniczej, zakup specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów

Kwota pożyczki - netto

1.052.500,00zł

Całkowity koszt realizacji netto

2.108.455,56 zł

Termin realizacji

15.10.2013 ÷ 30.11.2014

Osiągnięcie efektu ekologicznego

30.11.2015

 

 1. Umowa pożyczki nr PW 14006/OZ-sk z 20.05.2014r.

PROJEKT:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Skępem

Kwota pożyczki - netto

132.345,64zł

Całkowity koszt realizacji netto

177.883,55 zł

Termin realizacji

01.12.2013 ÷ 30.06.2014

Osiągnięcie efektu ekologicznego

30.06.2015

 1. Umowa pożyczki nr PW 14040/OA-bsc z 13.11.2014r.

PROJEKT:

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej zasilającej os. Korczaka oraz os. domków jednorodzinnych przy ul Sierakowskiego w Lipnie

Kwota pożyczki - netto

284.947,60zł

Całkowity koszt realizacji netto

444.414,60 zł

Termin realizacji

01.05.2014÷ 31.12.2014

Osiągnięcie efektu ekologicznego

31.12.2015

 1. Umowa pożyczki nr PW 15017/OZ –tpo 18.08.2015r.

PROJEKT:

Budowa instalacji biologicznego przetwarzania  (biostabilizacji) frakcji odpadów  biodegradowalnych wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych z możliwością biologicznego suszenia i kompostowania

Kwota pożyczki - netto

1.875.000,00zł

Całkowity koszt realizacji netto

2.786.110,90 zł

Termin realizacji

01.03.2015 ÷ 30.09.2015

Osiągnięcie efektu ekologicznego

30.09.2016

 11 Umowa pożyczki nr PW16003/OA-toe z 12.05.2016r.

PROJEKT:

Modernizacja instalacji odpylania i odprowadzania spalin dla kotłów WR-5 i WR-7 w ciepłowni przy ul. Wojska Polskiego 6A w  Lipnie

Kwota pożyczki - netto

560.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji netto

809.066,27,00 zł

Termin realizacji

12.02.2016 ÷ 30.09.2016

Osiągnięcie efektu ekologicznego

30.09.2017

 

 1. Umowa pożyczki nr PW17012/OW-osk z 23.08.2017r.

PROJEKT:

Modernizacja technologii oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków przy ul. Wyszyńskiego i ul. Ogrodowej wraz z przeniesieniem punktu zlewnego ścieków

Kwota pożyczki - netto

640.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji netto

805 968,72 zł

Termin realizacji

01.04.2017 ÷ 31.12.2017

Osiągnięcie efektu ekologicznego

                     29.12.2017

 1. Umowa pożyczki nr PW17010/OA-bsc z 23.08.2017r.

PROJEKT:

Budowa węzłów oraz przyłączy ciepłowniczych w ramach poprawy efektywności energetycznej miejskiego systemu ciepłowniczego w Lipnie

Kwota pożyczki - netto

1.204.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji netto

1.743.843,02 zł

Termin realizacji

01.03.2017 ÷ 30.06.2019

Osiągnięcie efektu ekologicznego

                     30.06.2020

 1. Umowa pożyczki nr PW18005/GW-su z 19.04.2018r.

PROJEKT:

Budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej          i deszczowej w miejscowości Lipno ul. Pl. 11 Listopada

Kwota pożyczki - netto

2.100.00,00 zł

Całkowity koszt realizacji netto

2.658.810,78 zł

Termin realizacji

01.02.2018 ÷ 30.10.2018

Osiągnięcie efektu ekologicznego

                     30.10.2018

 1. Umowa pożyczki nr PW19021/OA-bsc z 29.10.2019r.

PROJEKT:

Budowa przyłączy ciepłowniczych w ramach likwidacji niskiej emisji

Kwota pożyczki - netto

640.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji netto

818.556,06 zł

Termin realizacji

01.05.2019 ÷ 31.12.2019

Osiągnięcie efektu ekologicznego

                     31.12.2020