Informacja Prezesa Zarządu

Przykro nam, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie stało się niestety kartą przetargową w aktualnych wyborach samorządowych. Pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji dotyczących inwestycji oraz działalności lipnowskiej spółki, której miasto jest 100% udziałowcem.

Prezes PUK Lipno odnosi się do tych informacji. Wielokrotnie informowałem mieszkańców i radnych na sesjach Rady Miejskiej o przygotowaniach nowoczesnej inwestycji ciepłowniczej zlokalizowanej przy naszej kotłowni. Projekt przygotowujemy od 5 lat, w styczniu 2019 roku uzyskamy pozwolenie na budowę. Finansowanie inwestycji będzie z dużym udziałem dotacji ze środków Unii Europejskich oraz funduszy krajowych. Będzie to możliwe przeważ instalacja uzyska status Odnawialnych Źródeł Energii. Rozpoczęcie prac budowlanych planujemy na koniec 2019 roku. Wartość inwestycji ok 30 mln zł.

PUK w ciągu swojej dziesięcioletniej działalności uzyskał wiele dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Toruniu. Wartość inwestycji wykonanych przez przedsiębiorstwo to ponad 43 mln. zł. Oczywiście spółka zaciąga kredyty np. na budowę NCL, który wynosi 9 mln. zł, korzystamy też z leasingów na pojazdy, ale za kredyty spółki, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych odpowiada sama spółka a nie miasto. Wiele kredytów zostało już spłacone, a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa są bardzo dobre i polepszają się co roku. Prace staramy się wykonywać samodzielnie, swoimi pracownikami np. wybudowaliśmy ponad 6 km sieci ciepłowniczych, aktualnie podłączamy do ciepłociągu ponad 30 nieruchomości, sieci wod-kan aktualnie na ul. Górnej, instalację Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania odpadów czy Nowe Centrum Lipna wraz z drogami parkingami, dworcem autobusowym, mostem.  Natomiast odnosząc się do rozpowszechnianych, nieprawdziwych informacji - Budowa PUK Areny nie była finansowana z kredytu.

Strategia PUK Lipno tworzona jest w formie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Plan co roku jest modyfikowany poprzez dopisywanie nowych zadań. Od początków powstania firmy nie zostały wykreślone żadne istotne inwestycje z naszej strategii np. planowana wiele lat wcześniej Stacja Uzdatniania Wody przy pl 11-go Listopada została w tym roku oddana do użytkowania.

Rozwój PUKu przyczynia się do zwiększenia ilości miejsc pracy z 96 do ponad 200 pracowników, większej ilości nowoczesnego sprzętu. Zwiększa się także zakres działalności np. zimowe utrzymywanie dróg krajowych. Inwestycje powodują ożywienie rynku np. materiałów budowlanych ponieważ staramy się je kupować wśród lokalnych dostawców oczywiście zachowując procedury przetargowe. Spółka wspiera wiele inicjatyw ekologicznych (np. uzyskanie w 2018 roku 200 tyś zł dotacji na edukację dzieci), sportowych (motocross, piłka nożna, karate, zawody rowerowe, biegowe) czy kulturalnych  (Festiwal Smaków NCL, Festiwal Poli Negri).

Dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz inwestycjom co roku do kasy miasta wpływa ponad 1 mln. zł. podatku od nieruchomości płaconego przez spółkę.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                               Marcin Kawczyński