Stacja Uzdatniania Wody

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. wraz z Burmistrzem Miasta Lipna Pawłem Banasikiem i Starostą Lipnowskim Krzysztofem Baranowskim w dniu 10 października 2018 roku dokonali uroczystego otwarcia Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 11 Listopada w Lipnie.
Głównym wykonawcą inwestycji była firma Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sp. z o.o. w Sierpcu. Koszt wykonanego zadania to 3 100 000,00 zł.
Długo oczekiwana inwestycja spowoduje podniesienie jakości i parametrów dostarczanej wody w szczególności w południowej części miasta.