Taryfa na wodę 2018

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. zawiadamia, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzona została taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustalona jest na okres 3 lat - przez okres pierwszego roku obowiązywania nowej taryfy ceny i stawki
opłat pozostają na niezmienionym poziomie.  W załączeniu Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku GD .RET.070/251/D/2018.KR wraz z załącznikiem - taryfą.