Komunikat

Komunikat

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. w związku z wystąpieniem wysokich temperatur, co prowadzi do ponadnormatywnego poboru wody zwraca się do mieszkańców miasta Lipna z apelem o racjonalne korzystanie z wody, szczególnie w godzinach 16 - 22. Prosimy w godzinach tych o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów socjalno bytowych, a ograniczenie wykorzystywania jej do podlewania ogródków i terenów zielonych.
Obecnie występujące problemy z ciśnieniem wody spowodowane są wyłączeniem z eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody przy Pl. 11 Listopada z powodu budowy w jej miejscu nowego obiektu SUW o większej wydajności niż dotychczasowa.
Zakończenie realizacji budowy SUW 11 Listopada planowane jest na koniec czerwca 2018 r.