"Odpady w gospodarstwach domowych – co, gdzie, jak i dlaczego ?"

W dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.30 w auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie przy ulicy 11-go Listopada 13 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. zorganizowało uroczyste otwarcie programu edukacji ekologicznej pt. "Odpady w gospodarstwach domowych – co, gdzie, jak i dlaczego?". Zaproszeni wójtowie Gmin oraz dyrektorzy szkół bioracych udział w projekcie mogli zapoznać się z tematyką projektu.

            Celem programu jest organizacja zajęć w regionalnych ośrodkach edukacji na terenie Gminy i Miasta Lipna, Gminy Wielgie, Gminy Kikół, Gminy Zbójno, Miasta i Gminy Skępe oraz Gminy Brodnica. Przedsięwzięcie polegać ma na zapoznaniu uczestników zajęć z zasadami prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów u źródła zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, które w nowej formie obowiązują od 1 lipca 2017 roku. Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom dlaczego tak ważne jest, dla całego środowiska oraz każdego człowieka z osobna, odpowiednie postępowanie z odpadami oraz prawidłowa segregacja poszczególnych frakcji odpadów w gospodarstwach domowych. Osiągnięty cel wpłynie na ukształtowanie prawidłowej postawy ekologicznej i społecznej uczestników, a stosowane i rozpowszechniane przez nich zasady postępowania z odpadami wpłyną na usprawnienie pracy zakładów przetwarzania odpadów oraz osiągnięcie poziomów recyklingu, wymaganych od gmin odpowiednimi przepisami prawa.

            Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Patroni Medialni: Tygodnik Lipnowski, CLI, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Radio Hit, Gazeta Pomorska.