Sprzęt dla OSP Wioska

W dniu 15 marca dla jednostki OSP Wioska został przekazany sprzęt ratowniczy. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. sfinansowało zakup noszy płachtowych oraz kamizelki KED (Kendricka) do wydobycia osób poszkodowanych z pojazdów w wypadkach komunikacyjnych i stosowany przy stabilizacji urazów w obrębie kości udowej i miednicy. Przekazania dokonał Prezes Zarządu Marcin Kawczyński.