Pogadanka w bibliotece

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie przyjęło zaproszenie czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie do uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych z okazjii ferii zimowych. 22 lutego nasz przedstawiciel opowiadał m. in. o selektywnej zbiórce odpadów surowcowych. Podczas spotkania dzieci otrzymały zadanie – różnego rodzaju odpady należało posegregować i wrzucić do worków odpowiedniego koloru. Na pożegnanie uczestnicy otrzymali wiele upominków.