STACJA UZDATNIANIA WODY UL. KOLEJOWA

W dniu 17 maja 2023 roku Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. wraz z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneuszem Stachowiakiem, Starostą Lipnowskim Krzysztofem Baranowskim i Burmistrzem Miasta Lipna Pawłem Banasikiem dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową nowego zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipno przy ul. Kolejowej.
Przebudowę Stacji przeprowadziła firma Instalcompact Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego. Koszt wykonanego zadania to 5.482 643, 54 zł.
Inwestycja kompleksowej przebudowy stacji przyczyniła się do zagwarantowania przepływów wody do 110m 3 /h oraz znacznej poprawy jakości wody zarówno jeśli chodzi o jej skład fizykochemiczny jak i mikrobiologiczny.