Wytwarzania ciepła z rekompensatą - aktualizacja 01.04.2023

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. informuję, że biorąc pod uwagę treść art. 3a ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022  poz. 1967, 2127, 2185, 2236, 2243 i 2687) zmienionej ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) informujemy, że ceny netto, które będą stosowane od dnia 1 kwietnia 2023 roku w związku z wejściem nowej taryfy dla ciepła  w rozliczeniach z odbiorcami objętymi systemem rekompensat przedstawiają się następująco:

  1. Cena za zamówiona moc cieplną z rekompensatą: 8 101,71 zł/MW/m-c
  2. Cena ciepła z rekompensatą: 87,64 zł/GJ
  3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą: 17,06 zł/m3
  4. Stawki opłat stałych i stawki opłat zmiennych w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla poszczególnych grup odbiorców  pozostają bez zmian, zawarte są w obowiązującej taryfie dla ciepła.