Wytwarzania ciepła z rekompensatą

"Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. informuję, że w związku z wejściem w dniu 8 lutego 2023r.  zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) informujemy, że przedsiębiorstwo będzie stosować cenę najniższą czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w Art. 3 ust. 3 Ustawy zmienianej w art. 1 , powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym, w związku z czym przedstawiają się one następująco:

  1. Cena za zamówiona moc cieplną z rekompensatą: 8449,45 zł/MW/m-c
  2. Cena ciepła z rekompensatą: 86,01 zł/GJ
  3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą: 14,67 zł/m3
  4. Stawki opłat stałych i stawki opłat zmiennych w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla poszczególnych grup odbiorców  pozostają bez zmian, zawarte są w obowiązującej taryfie dla ciepła.